Tijdelijk leiderschap, blijvend resultaat

Onze vennoten hebben hun sporen verdiend als algemeen directeur in het nationale en internationale bedrijfsleven. Ze hebben minimaal vijftien jaar directie-ervaring in een scala van sectoren, waaruit ze kunnen putten bij de interim-opdrachten die ze altijd zelf uitvoeren. Onze vennoten zijn ondernemer in maatschapsverband en hebben zich als interim-manager voor langere tijd aan Custom Management verbonden.

 

Ons team

Onze vennoten worden ingezet in familiebedrijven, middelgrote en grote (beursgenoteerde) ondernemingen, nationaal of internationaal, in sectoren als industrie, handel/retail, transport & logistiek, zakelijke dienstverlening, agro & food of zorg en semipubliek. We voelen ons als interim-manager thuis in onder meer crisissituaties, verandertrajecten, reorganisaties, noodopvolgingen en overbruggings­management. De uitdagingen en problematiek van het familiebedrijf zijn voor ons bekend terrein.

Onze expertise

We werken vanuit onze vier kernwaarden: verbindend, onafhankelijk, duurzaam en betrokken. Onze opdrachtgevers weten dat deze kernwaarden niet slechts mooie woorden zijn, maar ook daadwerkelijk worden doorleefd in de uitvoering van onze interim-opdrachten: een zakelijke en resultaatgerichte aanpak, met oog voor de mens. Opdrachtgevers zijn aandeelhouders, commissarissen, dga’s, directies, curatoren, participatie­maatschappijen en bedrijven, die via de afdeling Bijzonder Beheer van banken van onze expertise gebruikmaken.

Opdrachten

Custom Management: ruim vier decennia ervaring in interim-management

Custom Management - anno 1974 - is een maatschap van daadkrachtige en ervaren algemeen directeuren, die interim-opdrachten uitvoeren op bestuurs- en directieniveau, of tijdelijk leiding geven aan complexe projecten. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en hechten aan blijvend resultaat, dat ook beklijft nadat wij onze opdracht als interim-directeur hebben afgerond. Om die kwaliteit en duurzaamheid te borgen, werken we alleen met eigen vennoten.

Onze meerwaarde

Onze vennoten beschikken over brede eindverantwoordelijke ervaring in alle relevante branches en sectoren. Deze jarenlange ervaring is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit en succes. Net als onze gewoonte om elke opdracht met alle vennoten te evalueren om daarvan gezamenlijk te leren, ook voor de toekomst: onze denktank.

Schaduwmanagement

Ook schaduwmanagement vormt een belangrijk onderdeel van onze succesformule. Elke vennoot wordt tijdens het uitvoeren van een interim-opdracht ondersteund door een schaduwmanager. Dat is altijd een collega-vennoot die beschikt over aanvullende kennis en ervaring. Hij of zij is achter de schermen nauw bij de opdracht betrokken.

Samenwerking met opdrachtgever

We werken ook intensief samen met de opdrachtgever. Onze aanpak: na de diagnose komen we in nauw overleg met de betrokken organisatie en stakeholders tot oplossingen, die goed gecommuniceerd en gedragen worden tot op de werkvloer. Na het doorvoeren van de veranderingen, toetsen we of de problemen daarmee duurzaam zijn opgelost.