Grafimedia

  • Reddingspoging voor familiebedrijf

Situatieschets

De directie van familiebedrijf Thieme Grafimedia functioneert niet naar behoren. De bank is niet langer bereid te financieren en de onderneming dreigt in het ravijn te storten.

Ook de overnamemachine stokt in het slechte economisch klimaat. Daarmee komt de debiteurenfinanciering op de tocht te staan. Bovendien worden aan de achterkant geen kostenvoordelen behaald door een gebrekkige integratie van de acquisities.

In opdracht van de raad van commissarissen wordt een quickscan gedaan. Deze vormt aanleiding voor het aanstellen van een interim-ceo.

Opdracht

De interim-ceo krijgt de volgende opdracht mee: probeer het tij te keren, de continuïteit te borgen en het vertrouwen bij alle stakeholders te herstellen in een dalende markt.

Aanpak/Oplossing

De interim-ceo richt een nieuw besturingsmodel in qua vorm en bemensing, om grip te krijgen op een complexe organisatie met veel vennootschappen: hij kantelt de organisatie.

Naast kostenreductie en aanscherping van het verdienmodel stelt hij de liquiditeit centraal. Dat heeft immers eerste prioriteit voor andere stappen gezet kunnen worden.

Resultaat

Via een kapitaalinjectie door een private equity-investeerder probeert de interim-ceo de bank te bewegen om door te financieren. Dat mislukt echter jammerlijk. De familieonderneming stort helaas alsnog in het ravijn.

Na jaren van volumedaling kan de conjunctuurgevoelige grafimediasector herademen met een lichte omzetstijging. Tegelijkertijd worden grafimediabedrijven geconfronteerd met margedruk en veel dynamiek. De sector heeft nog steeds te kampen met een structurele prijsdruk door overcapaciteit. Daarnaast verandert de markt structureel door een aantal toekomsttrends, mede ingezet door de technologische vernieuwing en de toenemende digitalisering.

Grilliger klantbehoefte

Zo veranderen de wensen van de steeds grilliger klant: deze krijgt meer behoefte aan maatwerk, integratie tussen offline en online en crossmediale communicatie. Grafimediabedrijven moeten daarop reageren met nieuwe producten en diensten op het snijvlak van druk, print, media, communicatie, marketing, ICT-ondersteuning en distributie. Hun business- en verdienmodel moet worden aangepast: drukkerijen moeten zich specialiseren of juist transformeren naar een volwaardige grafimedia-onderneming, met kortere doorlooptijden en een lean-en-mean productieproces.

Samenwerking en schaalvergroting

Soms moet daarvoor worden samengewerkt met branchevreemde partijen, zoals ICT-bedrijven, logistiek ondernemers of communicatiebureaus. Ook kan schaalvergroting worden ingezet voor verdere professionalisering, verbetering van de productiviteit en efficiency en verbetering van exportmogelijkheden.

Concurrentie uit onverwachte hoek

Het ontstaan van dit soort crossovers biedt kansen voor grafische bedrijven. Het verzilveren ervan vraagt echter om sterk en flexibel ondernemerschap. Bovendien worden grafimediabedrijven op hun beurt ook geconfronteerd met bedreigingen: nieuwe toetreders uit andere branches kunnen snel en gemakkelijk een voorsprong ontwikkelen in online en crossmediale dienstverlening.

Transitiemanagement

Een kritische succesfactor voor waardecreatie op de lange termijn in de grafimediasector is het formuleren en implementeren van een transitiestrategie. De vennoten van Custom Management beschikken over de juiste vaardigheden, het vereiste brede blikveld en dito netwerk én de ervaring om grafimediabedrijven te ondersteunen in die intensieve transformatie.