ICT

  • Startup helpen bij kanaliseren groei
  • Winstherstel en verkooprijp maken IT-bedrijf
  • Herfinanciering regelen en vertrouwensbreuk lijmen

Situatieschets

Een succesvolle startup loopt zich vast in het eigen succes. De snelle ontwikkeling heeft geleid tot groeistuipen, die door de gehele organisatie voelbaar zijn. Door een aantal tegenvallers gaan mensen voorzichtiger opereren, wat ten koste gaat van het ondernemerschap.

Bovendien ontbeert het bedrijf de juiste procedures, competenties en specifieke managementervaring: veel mensen zitten niet op de juiste plek of hebben onvoldoende afgebakende functies. Ook zijn de meeste leveranciers niet fit to stretch.

Het zittende management heeft echter moeite om afscheid te nemen van medewerkers en zakenrelaties van het eerste uur, vanuit een sterk loyaliteitsgevoel.

Opdracht

De opdracht voor de interim-directeur is het doorvoeren van een klassieke turnaround voor een betere marktpositie en resultaatverbetering.

De veranderaanpak moet zich richten op een herijking van de strategie, het doorlichten van de processen (financieel, operationeel, marketing & sales en HRM), het herinrichten van de organisatie en de invoering van management & control.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur helpt de startup de oprichterscultuur en pioniersmentaliteit te ontstijgen. Niet belast door het verleden, maakt ze kordaat een einde aan relaties met medewerkers of leveranciers die het succes in de weg staan en wijst ze mensen op hun verantwoordelijkheden.

Daarnaast professionaliseert ze de organisatie door het stroomlijnen van de processen en het binnenhalen van de juiste competenties.

Resultaat

Er is een nieuwe organisatievorm geïmplementeerd, de processen zijn verbeterd, de kosten verlaagd, mensen zitten op de juiste plek en er ligt een nieuwe strategie. Het bedrijf is ook weer winstgevend.

De interim-directeur heeft bovendien gezorgd voor een ervaren opvolger die het bedrijf naar de volgende fase in de levenscyclus kan tillen. De aandeelhouders zijn tevreden: het  bedrijf heeft weer een gezonde basis om krachtig verder te groeien.

Situatieschets

Een leverancier van hardware voor de industriële sector lijdt aanhoudend verlies. Een forse investering in een nieuwe generatie producten leidt niet tot de gewenste groei. Bovendien kampt de ontwikkeling van andere nieuwe producten met een structurele vertraging. Een en ander vertaalt zich in ontevreden klanten en een hoge debiteurenstand.

Het moederbedrijf stelt een ultimatum: als de gang van zaken niet snel verbetert, zal een interim-directeur worden ingeschakeld om de hardwareleverancier rijp te maken voor verkoop. Dat scenario blijkt uiteindelijk onvermijdelijk.

Opdracht

De primaire opdracht die de interim-directeur meekrijgt, is het op korte termijn herstellen van de winstgevendheid en het innen van uitstaande debiteuren. Ook moet de interim-directeur prioriteiten bepalen voor de ontwikkelactiviteiten en de marktintroductie van de nieuwe generatie producten begeleiden. Tot slot moet hij geschikte overnamekandidaten selecteren en de onderhandelingen voeren over de verkoop van de organisatie.

Aanpak/Oplossing

Het recept van de interim-directeur luidt als volgt: definieer heldere doelstellingen én reken medewerkers daarop af. Roer er één gemeenschappelijke agenda voor software development doorheen. Voeg er een personele reorganisatie aan toe en creëer voldoende sense of urgency voor de pit. Maak af met een flinke scheut persoonlijke aandacht voor ontevreden klanten.

Resultaat

Binnen 6 maanden zijn kostenbesparing en herstel van de winstgevendheid gerealiseerd en is meer dan 75 procent van de uitstaande debiteuren geïnd. Bovendien is een nieuw product marktrijp gemaakt en wordt dit gefaseerd geïnstalleerd op de IT-systemen van het volledige klantenbestand.

De hardwareleverancier heeft zich bovendien succesvol getransformeerd in een dienstverlener van SaaS-oplossingen (waarbij de klant de software via het internet benadert). Vervolgens worden de aandelen verkocht aan een beursgenoteerd bedrijf.

Situatieschets

Een technologiebedrijf lijdt verlies, ondanks de forse investering in een nieuwe productlijn. Het bedrijf wil zich transformeren van een projectorganisatie in een productontwikkelaar, maar slaagt daar niet in.

Bovendien blijken de producten onbetrouwbaar en is er sprake van een torenhoge achterstand bij het verhelpen van de technische problemen. Dat leidt tot een vertrouwensbreuk bij de launching customer.

Het disfunctionele managementteam is niet in staat om het tijd te keren. Er is nog slechts voor zes maanden liquiditeit om het bedrijf overeind te houden en is geen zicht op omzet of financiering.

Opdracht

De vennoot moet als chairman of the board vooral een verbindende rol spelen en in- en externe stakeholders aan boord houden. Dat moet leiden tot herstel van het geschade vertrouwen van launching customer en kapitaalverstrekkers en behoud van het vertrouwen bij raad van commissarissen, klanten en toeleveranciers.

In eigen huis moet de chairman inspireren en motiveren en de leden van het management samensmeden tot een hecht team. Daarnaast moet hij kostenbesparende maatregelen realiseren. Dat moet de basis vormen voor zijn onderhandelingen over een plan voor herfinanciering.

Aanpak/Oplossing

Na zijn aantreden als chairman, stelt de vennoot direct een wendbaar transitieteam samen van - persoonlijk geselecteerde - medewerkers uit alle gelederen.

Verder brengt hij focus aan door het maken van heldere keuzes in bedrijfsactiviteiten, ontwikkeling (op één productlijn) en verkoopactiviteiten (concentratie op klanten binnen de EU). Productiewerkzaamheden worden uitbesteed en de managementstructuur versoberd.

De chairman pakt ook de onderhandelingen over de herfinanciering van de onderneming (meer dan 10 miljoen euro) voortvarend op.

Resultaat

Uiteindelijk krijgt de interim-chairman het benodigde kapitaal bij elkaar door:

  1. de overdracht van intellectueel eigendom
  2. de storting van aandeelhouders
  3. de verkoop van een tweejarig project.

Daarmee heeft hij een faillissement weten af te wenden. De organisatie heeft tot eind 2018 voldoende middelen om zich staande te houden en de continuïteit op de lange termijn veilig te stellen.

Wanneer een IT-organisatie te eenzijdig gericht is op de producten en alle technische en functionele specificaties, leidt dat vaak tot problemen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat het product bepalend is voor het concurrentievermogen. De verbazing is vervolgens groot wanneer het bedrijf ondanks een superieur product wordt ingehaald door de concurrentie.

Businessproblemen oplossen

In een volwassen markt wordt de beslissing tot aanschaf van IT-oplossingen steeds meer beïnvloed door andere factoren, zoals de mogelijkheid om structurele businessproblemen op te lossen, de gebruiksvriendelijkheid van software en systemen, de servicegraad, de mate van productondersteuning en het imago van de leverancier. 

Bijdragen aan heldere positionering

Onze interim-managers ondersteunen ook geregeld bedrijven die het moeilijk hebben, doordat ze zich niet duidelijk onderscheiden van hun concurrenten. In de IT-sector kiest immers iedereen voor dezelfde propositie, zoals lower TCO, snellere implementatie, reduce complexity en meer van dergelijke algemeenheden.
Custom Management draagt met wijziging van de marketing- of communicatiestrategie bij aan een onderscheidende en heldere positionering die de doelgroep aanspreekt.