Nieuws & publicaties

Uit de praktijk

Wat kunnen bedrijven leren van de krijgskunst als het gaat om crisisbestrijding? Robert Claasen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren én reserveofficier, vertaalde de belangrijkste militaire principes naar een crisisaanpak voor organisaties. Over de directiekamer als hoofdkwartier en battle rhythm.

10 lessen voor crisismanagement uit de militaire wereld

PORTFOLIO
Interim directeuren bespreken cases uit hun praktijk

Efficiencyverbetering en procesoptimalisatie staat voor veel zorgverleners gelijk aan bureaucratie en minder tijd voor de patiënt. Paul van Gerwen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, laat aan de hand van een interim casus zien dat sturen op efficiency juist kan leiden tot kwalitatievere zorgverlening. Met goede communicatie, consensus én resultaatverbetering wist hij de weerstand van de zorgprofessionals te overwinnen.

Betere efficiency schept ruimte voor betere zorg

WHOA kan faillissement helpen voorkomen, maar alleen met solide herstelplan

CRISISMANAGEMENT

Het sluiten van een dwangakkoord volgens de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan een faillissement helpen voorkomen en levensvatbare bedrijven redden van de ondergang. Casper van Leusden, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, illustreert met een fictieve casus de ingrediënten voor een succesvolle toepassing van de wet: tijdig signaleren, goed bestuur en een degelijk turnaround plan.

Invoering WHOA vergroot kans op doorstart

GOVERNANCE
15 redenen om geen commissaris te worden, part 2

Neem als kandidaat-commissaris de tijd voor een zorgvuldig vooronderzoek en durf bij twijfel nee te zeggen tegen een toezichtfunctie, bepleit Michel Frequin, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Dat is óók beter voor de onderneming, die immers is gebaat bij sterke en gemotiveerde toezichthouders.

Toezichtfunctie zonder due dilligence? Niet doen!

Anticiperen op toekomstig succes na de coronacrisis:

Fit for future met efficiencyslag en strategische heroriëntatie

Veel ondernemingen worden hard geraakt door de coronamaatregelen, resulterend in omzetdaling, herstructurering en zorgwekkende resultaten. Andere organisaties worden juist geconfronteerd met een explosieve vraagtoename. In beide gevallen is het belangrijk om bedrijfsvoering en strategie opnieuw onder de loep te nemen: is uw organisatie klaar voor groei en waardecreatie ná de crisis? Peter van den Bent, partner bij Custom Management Interim Directeuren, biedt concrete handreikingen voor toekomstgericht ondernemerschap.

Strategie en bedrijfsvoering

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update