Nieuws & publicaties

INTERVIEW
Leo Epskamp, nieuwe vennoot van Custom Management

Wat neemt Leo Epskamp mee als nieuwe vennoot van Custom Management? Gedegen financiële expertise, een koffer met casuïstiek en de visie dat goede besluitvorming altijd rust op drie pijlers: ervaring, professionaliteit en de eigen persoonlijkheid. ‘De keuzes die je als interim-manager maakt, moeten op al die drie niveaus goed voelen.’

‘Ik heb graag wind tegen’

CRISISMANAGEMENT

Tijdelijke ondersteuning kan bedrijven bij de afdeling Bijzonder beheer van de bank helpen om de weg naar boven weer te vinden. Met onafhankelijkheid en objectiviteit, maar bovenal met zorgvuldigheid en integriteit.

Belang onderneming staat altijd voorop

Hoe moeten Nederlandse bedrijven omgaan met de toenemende juridisering, regulering en complexiteit in het Amerika van Trump? Op basis van 28 jaar managementervaring in de Verenigde Staten schetst vennoot Simon Kooyman een aantal veranderende omstandigheden voor Nederlandse investeerders in de VS en de manier waarop Custom Management daarbij ondersteuning kan bieden.

Zakendoen in de VS wordt steeds complexer
Bestuurlijke dilemma’s en lastige keuzes voor commissarissen

DEBRIEFING
Terugblik op turnaround bij IrisZorg

IrisZorg was een organisatie in verval: tegenvallende resultaten, verlammende bureaucreatie en een eilandencultuur. Vennoot Siety de Jager zorgde als interim-bestuurder voor nieuw elan door veel met medewerkers en stakeholders te praten en blokkades te helpen opruimen in structuur, cultuur en werkwijze van de zorginstelling. Karin Damen en Loes Borghuis waren bij IrisZorg destijds nauw betrokken bij de turnaround en blikken terug op het veranderingsproces.

‘De interim-bestuurder als boegbeeld van verandering’

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update