Nieuws & publicaties

Gevraagd: lange adem, veerkracht en grenzeloos optimisme

Een visionair ondernemer met een innovatief schaalbaar product en een potentiële miljardenmarkt: daarvoor staan investeerders in de rij. Of toch niet? Gerard Rohaan, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, trekt aan de hand van een boeiende casus de lessen uit de weerbarstige financieringspraktijk (en laat zien hoe de aanhouder wint).

Investeerders vinden voor startups en scale-ups

Interview

Medewerkers ervaren een toenemend gevoel van isolement binnen organisaties door de voortschrijdende digitalisering, de toenemende rapportage- en regeldrift, het gebrek aan privacy in de werkomgeving en de vervagende grens tussen privé en werk. Conny Westdijk Wilkes, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, pleit voor een meer feminiene cultuur, waarin de mens en verbinding weer centraal komen te staan. Pas dan ligt duurzame resultaatverbetering binnen handbereik.

‘We moeten terug naar de menselijke maat’

Casus
Goede checks & balances helpen continuïteit bewaken

Een goed ingerichte governancestructuur, een constructieve relatie met de or, een stevige dialoog met een onafhankelijke en kritische rvc en een externe accountant met een rechte rug: ze versterken elkaar bij het voorkómen en tijdig adresseren van problemen. En als er toch moet worden ingegrepen, gebeurt dat om vijf vóór twaalf, in plaats van tien óver twaalf, aldus Casper van Leusden, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.

5 best practices voor betere governance

De coronacrisis laat zien dat het lijkt alsof de grenzen van het door de regering gevoerde beleid zijn bereikt. Er is behoefte aan een nieuwe bestuurscultuur, aan meer binding in de samenleving, aan feminiene leiderschapskwaliteiten. Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Herman Hovestad, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, trekt de parallel tussen de Tweede Kamer en de raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan en formuleert de governancelessen.

Tijd voor nieuw leiderschap

COLUMN
De mores van mijn moeder

Iedere mening telt, geld is slechts een middel en het belang van de groep gaat altijd boven persoonlijk gewin: die normen en waarden kreeg Leo Epskamp, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, van huis uit mee. Ze vormen zijn moreel kompas bij het nemen van lastige besluiten, samen met gerijpte ervaring en professionele integriteit. De Econcern-casus laat zien hoe snel een onderneming uit de koers raakt als bestuurders opereren zonder een goed afgesteld kompas.

Het moreel kompas bij het nemen van lastige besluiten

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update