Nieuws & publicaties

BEST PRACTICE

Hoe houd je grip op de cultuur van een buitenlandse dochter als de dga aanblijft na de acquisitie?

Een ex-directeur-grootaandeelhouder die privéuitgaven opvoert als bedrijfskosten, of geld van het bedrijf wegsluist: het acquireren van buitenlandse bedrijven met behoud van het zittende management kan integriteitsrisico’s met zich meebrengen. Erik Boom, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, trekt de lessen uit twee cases. De kern: een zerotolerancebeleid en een open cultuur, waarin het delen van ethische dillema’s niet bestraft, maar gewaardeerd wordt.

3 tips voor een internationaal integriteitsbeleid

BEST PRACTICE

Een vestigingsdirecteur die een gespannen indruk maakt tijdens reviewmeetings, problemen die worden gebagatelliseerd of een cultuur waarin mensen elkaar de hand boven het hoofd houden: signalen voor onderliggende issues en integriteitsrisico’s. Casper van Leusden, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, laat met een casus zien hoe een combinatie van ratio en gut feeling leidt tot een juiste diagnose en herstelkansen voor ongezonde organisaties. Inclusief checklist met red flags.

Wat te doen bij een niet-pluisgevoel?

Effectief bestuur en toezicht

Gewoonten zorgen voor structuur en houvast in de organisatie, maar ze kunnen ook vernieuwing tegenhouden. Commissarissen kunnen de juiste balans helpen bewaken tussen stabiliteit en flexibiliteit, betoogt Leo Epskamp, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. En hoe gewoontegetrouw en routineus functioneert de raad van commissarissen zelf eigenlijk?

Verandering: wén er maar aan

 

Organisaties lopen zich soms vast in hun eigen complexiteit: een logge managementstructuur, uitdijende rapportagesystemen en een doorgeschoten vergadercultuur. Vereenvoudiging van de organisatie, de verantwoording en de interne afstemming kan de efficiency vergroten, de slagkracht van het management versterken en de betrokkenheid van de medewerkers herstellen, aldus Gerard Rohaan, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Een handleiding voor back to basics.

Vereenvoudig de organisatie in 3 simpele stappen

 

Elke organisatie hanteert key performance indicatoren om de prestaties van het bedrijf te monitoren. Tijdens interim opdrachten is het zaak snel grip te krijgen op deze essentiële parameters. In eerste instantie gaat het daarbij vooral om de ‘harde’ kpi’s: financiële criteria als omzet, brutomarge en cashflow. Maar uiteindelijk zijn juist de ‘zachte’, mensgerichte kpi’s bepalend voor blijvend succes van organisaties, aldus Paul van Gerwen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.

Waarom zachte kpi’s keihard zijn

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update