Nieuws & publicaties

INTERVIEW
Gerrit Mastenbroek, nieuwe vennoot van Custom Management

Het ondernemerschap zit Gerrit Mastenbroek in de genen. Ook de grote corporates waarvoor hij werkte, beschouwde hij als zijn eigen bedrijf. Als vennoot van Custom Management zet hij West-Friese nuchterheid én charme in om bedrijven in problemen te ‘renoveren’ en weer een toekomst te geven. ‘Een succesvolle verbouwing geeft grote voldoening.’

‘Ik ben een echte bouwer’

PORTFOLIO
Interim-directeuren bespreken cases uit hun praktijk

Achter de verliezen van een familiebedrijf gaat een slepend conflict tussen de aandeelhouders schuil. De ingeschakelde vennoot van Custom Management wordt tijdens de splitsing van het bedrijf geconfronteerd met heftige emoties binnen de familie en een juridisering van de verhoudingen. Uiteindelijk maken de gesplitste bedrijven echter allemaal weer een gezonde winst.

Behoedzaam manoeuvreren bij een familiebedrijf

DEBRIEFING
De terugblik van oud-vennoot Han Koster

Zo’n vijftien jaar lang vervulde Han Koster interim-opdrachten bij familiebedrijven voor Custom Management. In dit afscheidsinterview deelt hij zijn gestolde ervaring met generatiewisselingen in het familiebedrijf: ‘Een moeizaam opvolgingsproces leidt af van de business, waardoor de resultaten negatief beïnvloed kunnen worden.’

‘Als buitenstaander kun je de dynamiek rond opvolging in goede banen leiden’

BEST PRACTICE: CASES EN TOEZICHTKWESTIES
Betere governance in 4 stappen

Ondernemingen die de governance niet op orde hebben, lopen een verhoogd continuïteitsrisico. Jan Willem Eyssen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, deelt voorbeelden van gebrekkig ondernemingsbestuur uit zijn interim-praktijk en trekt de lessen.

Een schip is zo zeewaardig als de bemanning

INTERVIEW
Leo Epskamp, nieuwe vennoot van Custom Management

Wat neemt Leo Epskamp mee als nieuwe vennoot van Custom Management? Gedegen financiële expertise, een koffer met casuïstiek en de visie dat goede besluitvorming altijd rust op drie pijlers: ervaring, professionaliteit en de eigen persoonlijkheid. ‘De keuzes die je als interim-manager maakt, moeten op al die drie niveaus goed voelen.’

‘Ik heb graag wind tegen’

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update