Nieuws & publicaties

Nieuwe WHOA-wet: mooi instrument om faillissement te voorkomen

Ervaren interim directeuren hebben sleutelrol als herstructureringsdeskundigen

Per 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking. Ondernemingen in zwaar weer krijgen daarmee de mogelijkheid om een (dwang)akkoord te sluiten met schuldeisers en aandeelhouders. Arjan Bijman, partner van Custom Management, laat met een casus zien hoe de WHOA een faillissement kan helpen voorkomen tijdens een herfinancierings- en reorganisatietraject. De interim directeur speelt daarbij een essentiële rol.

Financiële herstructurering

GOVERNANCE

Omgaan met rolconflicten bij shared services-bedrijven

De dubbelrol van aandeelhouder/klant en commissaris bij shared services-organisaties leidt tot belangenconflicten en kan de aansturing verlammen en ernstig in problemen brengen. Gerard Rohaan, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, schetst aan de hand van een casus drie alternatieve governance-scenario’s.

Voorkom belangenverstrengeling met onafhankelijk toezicht

INTERVIEW

Steeds meer bedrijven overwegen de overstap naar een one-tier board. De kwaliteit van de toezichthouders is echter belangrijker dan het gekozen governancemodel, aldus Philippe Smit, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Nederlandse ondernemingen moeten hun energie dus vooral besteden aan effectiever toezicht. ‘Als toezichthouder moet je regelmatig afdalen uit je spaceshuttle.’

'Goed bestuur is belangrijker dan structuur'

Waarom de Bokito-leider op zijn rots moet blijven zitten

Leiders van het type ‘Bokito’ gedragen zich net als primaten dominant en egocentrisch en tonen geen empathie. Dat kan bedrijven in ernstige problemen brengen, is de ervaring van Conny Westdijk-Wilkes, partner bij Custom Management Interim Directeuren. ‘Succesvolle bedrijven kennen geen borstgeroffel aan de top, maar kenmerken zich door dienend en mensgericht leiderschap.’

Leiderschap
Herman Hovestad in FD (28 november 2020)

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update