Nieuws & publicaties

Paul van Gerwen in FD (14 november 2020)
Casper van Leusden in FD (17 oktober 2020)

INTERVIEW
In gesprek met Joyce Burkens, vennoot van Custom Management

Ze ziet zichzelf als een bouwer: groeiambities en operationele verbetering helpen realiseren, samen met het team. Mensgerichtheid staat centraal in de benadering van vennoot Joyce Burkens van Custom Management Interim Directeuren. ‘Ik spring graag van de voorkant van de trein naar de achterkant, van de boardroom naar de werkvloer, om te kijken of alle mensen wel zijn ingestapt.’

‘Ik help bedrijven graag van een 7 een 9 te maken’

PORTFOLIO
Interim directeuren bespreken cases uit hun praktijk

Afkalvend marktaandeel, een neergang in winstgevendheid en onvoldoende aansturing: een familiebedrijf dreigt ten onder te gaan, als niet snel wordt ingegrepen met een reorganisatie. De vennoot van Custom Management zorgt dat het bedrijf het hoofd boven water houdt, tot de continuïteit is veiliggesteld met een strategische overname door een branchegenoot.

Reorganisatie en begeleiding overname familiebedrijf

CRISISMANAGEMENT

Crisisbestendig toezicht vraagt om een divers samengestelde, onafhankelijke raad van commissarissen die tegenwicht biedt aan het bestuur en niet wegkijkt, maar zich durft te committeren, aldus Arjan Bijman, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. ‘Als het slecht gaat met een bedrijf, ontstaat in een zwak toezichtsorgaan soms de neiging om maar even niet naar de vergadering te komen.’

Sterk toezichtteam maakt verschil tussen buigen of barsten

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update