Nieuws & publicaties

Directies moeten tijdens de coronacrisis niet alleen de continuïteit op korte termijn veiligstellen, maar ook oog hebben voor de lange termijn. Vennoot Philippe Smit in gesprek met Kees Elands en Michiel Zonnevijlle van trendadviesbureau TrendsActive over het zichtbaar worden van een nieuwe strategische realiteit. De bottomline: Bedrijven die goed inspelen op verschuivingen in menselijk gedrag kunnen maatschappelijk vertrouwen (her)bouwen, hun reputatie versterken en duurzame merkwaarde creëren.

Coronacrisis: kijk ook alvast naar overmorgen

INTERVIEW
In gesprek met Casper van Leusden, vennoot van Custom Management

Als betrokken buitenstaander kan een interim directeur de kern van het businessmodel blootleggen en de oplossing helpen vinden die vaak al in het bedrijf aanwezig is, aldus nieuwe vennoot Casper van Leusden. Tijdens de vorige crisis deed hij met een eigen bedrijf ervaring op waarmee hij nu andere ondernemers kan helpen: ‘Ga uit van het worst case scenario, maar behoud talent om straks weer snel te kunnen opschakelen.’

‘Ik weet waar ondernemers doorheen gaan als het slecht gaat’

Herstructureringsdeskundige kan bedrijf behoeden voor faillissement

Een levensvatbaar familiebedrijf ging toch failliet, omdat de schuldeisers het vertrouwen hadden verloren en geen betalingsafspraken meer wilden maken. Het sluiten van een dwangakkoord door een ervaren herstructureringdeskundige volgens de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) had het bedrijf kunnen redden. Een actuele casus uit de interim praktijk van nieuwe vennoot Casper van Leusden.

Coronacrisis vraagt om snelle invoering nieuwe wet voor dwangakkoord schuldeisers:

De Nederlandse gezondheidszorg bleek, net als in andere landen, organisatorisch niet ingericht op de COVID-19-pandemie. Toch heeft de zorg - in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven - een prestatie van wereldformaat geleverd met het in allerijl opschalen van de IC-capaciteit in ziekenhuizen en met het inkopen en produceren van medische hulpmiddelen als mondkapjes, beschermende kleding en ontsmettingsmiddelen.

Bereid Nederland voor op de volgende pandemie
‘Commissarissen kunnen het nieuwe normaal helpen vormgeven’

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update