Nieuws & publicaties

CYBERCRIME
Het komt ook in Nederland steeds vaker voor: medewerkers die grote bedragen overmaken aan oplichters, na een nep-mailtje dat afkomstig lijkt van de baas. Het gevolg: ernstige financiële problemen, soms zelfs bedreiging van de continuïteit, onrust in het bedrijf en bij de stakeholders en reputatieschade. Vennoot Leo Epskamp geeft tips voor het voorkomen van ceo-fraude en voor herstel wanneer een bedrijf toch slachtoffer is geworden van deze geraffineerde vorm van cybercriminaliteit.

Hoe voorkom je ceo-fraude?

PORTFOLIO
Interim directeuren bespreken cases uit hun praktijk

De invoering van zelfsturende teams leidt tot een stuurloze organisatie en verlieslijdende projecten bij een industrieel toeleverancier. De vennoot van Custom Management neemt de regie, ontwikkelt een langetermijnstrategie en pakt het projectmanagement aan. Bovenal leert hij de medewerkers hoe ze geld kunnen verdienen met hun prachtige product door een betere kosten- en margebeheersing. Zo heeft een mooi bedrijf weer een goede toekomst.

Turbo-turnaround: in 8 maanden tijd van verlies naar winst

INTERVIEW
In gesprek met Eline Oudenbroek, vennoot van Custom Management

Natuurlijk kijkt Eline Oudenbroek naar cijfers en processen bij een interim opdracht, maar de essentie van een succesvolle turnaround is bedrijven en hun medewerkers helpen bij het (her)vinden van hun toegevoegde waarde. Hoe? Door te praten, te luisteren, samen te werken en invoelend vermogen te tonen. ‘Uiteindelijk probeer je te bereiken dat iedereen mee rent naar het nieuwe doel dat je met elkaar hebt gesteld.’

‘Verbinding maken met mensen is belangrijker dan technische maatregelen’

BEST PRACTICE: CASES EN TOEZICHTKWESTIES

Als de directeur-grootaandeelhouder wordt vermist, kan een beroep worden gedaan op een bestuurder bij belet en ontstentenis. Vennoot Arjan Bijman schetst de stakeholderdynamiek en de governancedilemma’s wanneer de dga blijkt te zijn overleden. Ook uitermate leerzaam voor commissarissen.

Wat te doen als de eigenaar van de onderneming wegvalt?

GOVERNANCE
Aandeelhouders die ook klant zijn: shared services-bedrijven worstelen vaak met deze dubbelrol. Een externe partij of een onafhankelijke raad van commissarissen kan fungeren als buffer en binnen de dynamiek het bedrijfsbelang bewaken, stelt Robert Claasen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.

Shared services-bedrijven en onafhankelijk toezicht

Custom Management BV is kennispartner van het Nationaal Register en als contentprovider actief betrokken bij Governance Update, een maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele issues bij ondernemingen en instellingen rondom intern toezicht, commissariaat, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen.

Kennispartner van Governance Update