Bedrijfsopvolging in het familiebedrijf

Portfolio
In 4 maanden van de afgrond weer terug naar continuïteit

Bedrijfsopvolging is een rijk thema binnen familiebedrijven. Het gaat vaak goed, maar ook weleens fout. Custom Management Interim Directeuren behandelt een casus waarbij een bedrijf, na het plotselinge overlijden van de eigenaar-directeur, in problemen komt, maar bedrijfsvoering en resultaten toch verrassend vlot weer op de rit krijgt.

Bedrijfsopvolging in het familiebedrijf

De casus betreft een familiebedrijf in de industriële sector dat in de kern gezond is. De positie in de markt is prima en de werknemers van het bedrijf zijn goed opgeleid en betrokken. Toch maakt het bedrijf al twee jaar verlies, heeft het ernstige liquiditeitsproblemen en dreigt een faillissement. Het is altijd intensief om in zo’n situatie een opdracht aan te gaan, maar het mooie aan deze casus is dat alles uiteindelijk op zijn plek valt.

De situatie

Een aantal jaren eerder overleed de directeur-eigenaar plotseling. De huidige eigenaren c.q. aandeelhouders kunnen niet met elkaar door één deur en dat belemmert het bedrijf in veel opzichten. Onder druk van de omstandigheden ontslaan de aandeelhouders de externe directeur en doen ze een beroep op Custom Management. De opdracht: breng de actuele financiële situatie in kaart, zorg voor rust en herstel de winstgevendheid.

Een van onze vennoten met ervaring in deze industrie gaat voortvarend aan de slag als interim directeur. Allereerst gaat hij in gesprek met alle stakeholders: de aandeelhouders, de directeur, eerder ingeschakelde adviseurs, het management, alle afdelingshoofden en de werkvloer. Als interim directeur komt dit voornamelijk neer op goed luisteren.

Het beeld wordt snel duidelijk. Het personeel is enorm betrokken, maar het management functioneert niet. De kinderen van de overleden directeur-eigenaar bezitten zeventig procent van de aandelen en bepalen directiebenoemingen, maar hebben onvoldoende binding met het bedrijf. Na een week stelt de interim directeur enkele leden van het MT op non-actief.

‘Red het bedrijf!’

Zoals vaker het geval is, blijken de problemen ernstiger dan gedacht: het gat in de liquiditeit is twee keer zo groot als de vertrokken directeur schetste. Het bedrijf komt terecht bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank en kan binnen twee maanden de salarissen niet meer betalen. De aandeelhouders willen op dat moment echter geen euro bijstorten.

Bij veel familiebedrijven is continuïteit een groot goed en is er investeringsbereidheid, maar deze eigenaren zien hun eigendomsdeel wel als een belegging. Een winstuitkering is welkom, maar investeren is niet vanzelfsprekend. Ook de bank is in eerste instantie niet bereid tot het verstrekken van een aanvullend krediet.

De aandeelhouders breiden de opdracht aan de vennoot uit: waarborg de continuïteit van de onderneming en vind nieuwe aandeelhouders voor een kapitaalinjectie. In drie simpele woorden: red het bedrijf!

Vertrouwen

Opvallend genoeg geeft dit het proces een zet. De interim directeur houdt elke twee weken een personeelsbijeenkomst en geeft daarin volledige openheid van zaken en formuleert de te nemen acties voor de komende weken. Na de eerste paar weken was dat een moeilijk verhaal, maar iedereen blijkt verandering te willen. Het personeel, de leveranciers, de bank én de aandeelhouders. Er is veel inzet en elan om de benodigde acties uit te voeren. Het feit dat de nieuwe directie toegankelijk is en openstaat voor nieuwe ideeën, levert veel moois op.

De interim directeur benoemt een nieuw MT uit de interne pool van talent. Hij geeft daarmee een extra impuls aan de betrokkenheid, productiviteit en het vertrouwen van en in de medewerkers.

Meer zaken zitten mee. Een ronde langs de belangrijkste leveranciers zorgt ervoor dat ze blijven leveren en uitstel van betaling verlenen. Een ronde langs afnemers levert betaling van al veel te lang openstaande facturen op. Ook lukt het om nadelige commerciële afspraken te corrigeren. Dankzij een paar grote opdrachten blijft de omzet op het vereiste niveau. De bank gelooft in het plan van aanpak (en in de interim directeur) en verstrekt krediet waarmee het bedrijf de salarissen nog een paar maanden kan betalen.

Regionale financiering

In de actuele situatie, met de goede naam van het familiebedrijf, maar ook een potentiële winstgevendheid en de medewerking van opdrachtgevers, leveranciers en bank, is er een goede kans op het vinden van geschikte participatiepartijen.

Meerdere private equity-partijen tonen belangstelling. Bij de selectie zijn twee criteria van belang: een langere participatieduur en investeringsbereidheid. Een van de geïnteresseerde partijen is een regionale participatiemaatschappij, die als doel heeft om de bedrijvigheid in haar werkgebied te ondersteunen en stimuleren. In het eindbod komt deze partij, behalve met een kapitaalsinjectie, ook met een nieuwe DGA die mee-participeert.

Resultaat

Het feit dat de onderneming alle gemaakte afspraken met de bank, leveranciers, opdrachtgevers, het personeel en de ondernemingsraad nakomt, brengt rust in de tent en zorgt voor veel waardering. Vier maanden na het aantreden van de interim directeur wordt het contract getekend met de nieuwe investeerder en DGA. De bestaande aandeelhouders behouden een minderheidsaandeel. Het bedrijf kan verder, met vers kapitaal, een goede debiteuren- en crediteurenportefeuille, capabel management en gemotiveerde medewerkers. De continuïteit is veilig gesteld. Ook vandaag de dag gaat het goed met het bedrijf en is er een winstverwachting.