Coronacrisis: wacht niet af, maar kom direct in actie

Het coronavirus zal leiden tot een economische tsunami. Tijdig en proactief handelen is de enige manier om uw bedrijf veilig naar hoger gelegen gebied te brengen. Custom Management wil haar expertise en ervaring graag inzetten om daarbij te helpen, zegt Herman Hovestad. ‘Bel ons om eens kosteloos te sparren.'

Coronacrisis: wacht niet af, maar kom direct in actie

In januari en februari gingen we nog skiën en waren we plannen aan het maken voor de meivakantie. Hoe anders is de situatie nu, doordat het coronavirus de wereld in zijn greep houdt. Honderdduizenden mensen zijn inmiddels ziek geworden of hebben dierbaren verloren door de snelle verspreiding van COVID-19. Wij leven mee met iedereen die door de pandemie geraakt wordt en willen onze bewondering en dankbaarheid uitspreken naar alle medewerkers in de zorg en andere kritische beroepen die ons land momenteel draaiende houden.

Verwoestende golf

De pandemie heeft ook desastreuze gevolgen voor het maatschappelijk leven - dat bijna geheel tot stilstand is gekomen - en daarmee voor het bedrijfsleven. Tot voor kort draaide de Nederlandse economie op volle toeren, de werkloosheid was nog nooit zo laag. Inmiddels is een recessie onvermijdelijk en is het Centraal Planbureau somber gestemd over de mogelijke duur en consequenties daarvan. De coronacrisis veroorzaakt in economische zin niet slechts een rimpeling in het water, maar een heuse tsunami. Op dit moment staan we op het strand te kijken hoe de zee zich terugtrekt, in de wetenschap dat er straks een verwoestende golf op ons afkomt, met de luchtvaart, reisbranche, retail en horecasector als eerste slachtoffers. Gelukkig reageert de overheid alert door zowel bedrijven als werknemers te dirigeren naar hoger gelegen gebied: een geldberg van miljarden euro’s aan voorzieningen. Kleinere ondernemingen kunnen van hun bank bovendien een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van leningen tot 2,5 miljoen euro.

Uitstel is geen afstel

Die reddingsacties brengen echter ook een gevaar met zich mee: schijnzekerheid en het daardoor niet of te laat nemen van noodzakelijke maatregelen. Bedrijven moeten juist nú in actie komen en niet al hun vertrouwen vestigen op de geplande overheidssteun en bancaire aflossingspauze. De beloofde maatregelen komen immers misschien niet op tijd. Bovendien gaat voor niets alleen de zon op: over een paar maanden staan de Belastingdienst en de bank gewoon weer op de stoep. Uitstel van belastingaanslag of kredietaflossing is dus geen afstel. Verder zullen bedrijven met acute continuïteitsproblemen straks niet allemaal geholpen kunnen worden. Het grote aantal bedrijven in nood zal onvermijdelijk leiden tot keuzes, waarbij alleen de meest levensvatbare ondernemingen gered worden. Een afwachtende houding leidt dus tot het verspillen van kostbare tijd: breng het bedrijf zelf naar hoger gelegen gebied, nu het nog kan.

Wees geen sitting duck, maar een early bird

Hoe kunnen bedrijven de gevolgen van de coronacrisis proactief te lijf gaan? Het kernwoord is: dóen. Wees geen sitting duck, maar een early bird: anticipeer op liquiditeitsproblemen als gevolg van tekorten of prijsopdrijving in de keten, het wegvallen van de vraag, uitval van personeel en een acceleratie van disruptieve innovatie, die nu al zichtbaar wordt in de markt. Onder druk ontstaan allerlei creatieve initiatieven, die bestaande producten en diensten kunnen verdringen. Ook private equity-bedrijven, vaak zwaar gefinancierd met vreemd vermogen, moeten snel in actie komen om niet keihard geraakt te worden.

Slagvaardig crisismanagement

De kennis en capaciteit op het gebied van herstructurering bij bedrijven en investeerders is echter vaak onvoldoende. Door ontkenningsgedrag of zelfoverschatting wordt meestal te laat hulp ingeroepen, waardoor ook in de kern gezonde bedrijven soms niet meer te redden zijn. Interim directeuren beschikken wél over de vereiste expertise en - nog belangrijker - over langjarige ervaring met het oplossen van crises. Adviseurs zijn er genoeg, ervaren ‘doeners’ zijn een stuk schaarser. Interim directeuren kunnen ondernemingen tijdig en duurzaam in veiligheid helpen brengen door een strakke regie en een slagvaardige crisisaanpak: een combinatie van scenariodenken, proces- en liquiditeitsbeheersing, stakeholdermanagement en het borgen van de continuïteit.

Bel ons om samen te sparren!

Wij willen tijdens de coronacrisis graag een bijdrage leveren door onze expertise en ervaring ter beschikking te stellen aan bedrijven in nood. Custom Management werd opgericht in 1974, het jaar van de eerste oliecrisis. In de 45 jaar van ons bestaan hebben we honderden bedrijven bijgestaan om een economische en/of eigen crisis te overleven. We doen u dan ook graag het aanbod om kosteloos met onze vennoten te sparren over de juiste aanpak in deze moeilijke en onzekere tijden. Bel ons om te kijken hoe we u kunnen bijstaan!

Herman Hovestad,
partner, tevens bureauleider

T 088-8801974 of bel Herman direct op 06-53849611

 

Team Custom Management Interim directeuren

Custom Management team interim directeuren