In 3 maanden van bijzonder beheer naar going concern

MISSION ACCOMPLISHED
Interim directeuren delen praktijkcases

Hoe red je bedrijven die onder verscherpt toezicht staan van de bank? Een vennoot van Custom Management Interim Directeuren bespreekt een ‘bijzondere’ casus: het voorkomen van een faillissement door betere interne communicatie, strak cashmanagement en een moreel kompas dat is afgesteld op het belang van alle stakeholders. Business as unusual.

In 3 maanden van bijzonder beheer naar going concern

Een wereldwijd actieve toeleverancier voor de petrochemie wordt na een aantal goede jaren geconfronteerd met malaise in de sector. De algemeen directeur/aandeelhouder reageert te laat op de neergang en heeft de liquiditeit en kaspositie niet in de hand. Structureel overleg en rapportage ontbreken, waardoor negatieve ontwikkelingen in de performance te laat worden gesignaleerd. Bovendien staat de directie te veel op afstand van de operatie om snel te kunnen ingrijpen. Afdelingen werken onvoldoende samen en het ontbreekt de medewerkers aan resultaatgericht denken en handelen. Het bedrijf lijdt zware verliezen en komt uiteindelijk terecht bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank.

Continuïteit in gevaar

Een van de vele cases uit de lange praktijkervaring van Custom Management. In de bijna vijftig jaar van ons bestaan, is onze hulp al vaak ingeroepen door bedrijven die onder verscherpt toezicht van de bank kwamen te staan, omdat de continuïteit gevaar liep. De aanleiding en aard van de problemen kunnen verschillen, net als het type onderneming (van familiebedrijf tot zorginstelling), maar de urgentie is altijd onverminderd groot: als niet snel actie wordt ondernomen, gaat het bedrijf failliet en gaat er werkgelegenheid verloren.

Lastige, maar noodzakelijke beslissingen

Bedrijven die bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank terechtkomen hebben vaak al een lange weg achter de rug. ‘Negen van de tien bedrijven proberen de problemen op eigen kracht te overwinnen, maar slagen daar vaak niet in’, aldus een manager van de afdeling Bijzonder Beheer van een van de grootbanken. ‘Het eerder inroepen van externe ondersteuning kan de crisis sneller helpen oplossen en daarmee de redding van het bedrijf zijn.’ Een buitenstaander heeft een frisse en objectieve kijk op de gang van zaken, is niet belast met het verleden, heeft geen last van een te grote emotionele betrokkenheid bij het nemen van lastige, maar noodzakelijke beslissingen en beschikt over ruime ervaring met crisismanagement en een relevant netwerk. Bij de bedrijven die wél tijdig de hulp inroepen van Custom Management, kan in het merendeel van de gevallen een faillissement nog worden voorkomen.

Vertrouwen bij alle stakeholders

Cruciaal bij het vervullen van dit soort interim opdrachten is zorgvuldig handelen en integriteit. De bedrijven in kwestie zijn kwetsbaar. Het management en de medewerkers zijn vaak ten einde raad of hebben - na een uitputtend gevecht om hun onderneming weer op de rails te krijgen - geen veerkracht meer om de problemen zelf het hoofd te bieden. Bovendien moet er onder grote druk geacteerd worden. Essentieel is dan het vertrouwen bij alle stakeholders dat de ingeschakelde externe partij slechts één belang voor ogen heeft: niet dat van zichzelf of de bank, maar dat van de onderneming, de mensen die er werken en het behoud van werkgelegenheid.

Duurzaam herstel

Negentig procent van de bedrijven die bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank terechtkomen, weet gelukkig weer uit de problemen te komen en een faillissement te vermijden. De overgrote meerderheid kan na de dip dus weer terug naar de normale kredietverstrekking door de huisbankier. Externe ondersteuning door een onafhankelijke en objectieve buitenstaander kan die kans aanzienlijk vergroten en zorgen voor duurzaam herstel van het bedrijf. Terug naar business as usual. Of liever gezegd: business as unusual. Juist de doorgevoerde veranderingen vormen een robuuste basis voor toekomstig succes.

Nieuwe overleg- en rapportagestructuur

Hoe is de vennoot van Custom Management te werk gegaan bij de in problemen verkerende toeleverancier voor de petrochemie? Allereerst nam de interim directeur ferme maatregelen om de liquiditeit en kaspositie op orde te brengen. Alle banen konden behouden blijven, maar er moest wel rigoureus anders gewerkt worden in het bedrijf. Zo voerde de interim directeur een nieuwe overleg- en rapportagestructuur in, waarmee de directie elke week de commerciële acties, kostenbeheersing en liquiditeit kon monitoren. Erbovenop zitten en kort op de bal spelen, werd het devies. Ook voerde de interim directeur een systematiek in voor het bewaken van de marge en de risico’s bij de acceptatie van opdrachten en werden betalingscondities aangescherpt. Daarnaast opende hij de ogen van de medewerkers voor het belang van resultaatgerichtheid en betere interne samenwerking.

Moreel kompas

Door de strakkere aansturing kwam de organisatie niet langer voor onaangename verrassingen in de performance te staan en kon eerder worden bijgestuurd. Slechts drieënhalve maand na zijn aantreden, kon de interim directeur het stokje weer teruggeven aan de algemeen directeur en de rest van het directieteam. ‘Met behoud van de zittende mensen hebben we het bedrijf in korte tijd weer gezond gemaakt en in beter vaarwater gebracht’, blikt de interim directeur van Custom Management terug op de opdracht. ‘Het geheim: optimale interne communicatie, gekoppeld aan strak cashmanagement.’ Maar ook: zorgvuldig omgaan met alle belangen, een integere opstelling en een moreel kompas dat steeds het ware noorden aanwijst: het belang van de onderneming en alle mensen die daarmee verbonden zijn.