| In memoriam Jan Maurits de Jonge |

| *27-4-1940 - †5-2-2017 |

Deze week hebben wij afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde oud-vennoot Jan Maurits de Jonge die bijna twintig jaar verbonden was aan de maatschap Custom Management.

| In memoriam Jan Maurits de Jonge |

Jan Willem Eyssen memoreerde hem namens vennoten en oud-vennoten tijdens de herdenkingsdienst op 13 februari in de druk bezochte St. Joriskerk in Amersfoort als volgt:

“Jan Maurits was van 1987 tot 2006 aan Custom Management verbonden. Hij heeft mede het vak van interim-directeur in Nederland op de kaart gezet. Tevens speelde hij een cruciale rol in de opzet en ontwikkeling van onze maatschap.

Jan Maurits was bij uitstek de hoeder van het gedachtegoed van de maatschap en vormde als vennoot het rolmodel. Met zijn scherpzinnige, wijze en rechtschapen houding en de tomeloze inzet dwong hij het juiste gedrag bij anderen gewoon af.
Recht door zee, gelardeerd met een gezonde dosis humor en streng als het moest. 
Samenwerken met hem was plezierig. Of het nu ging om de vergaderingen van de maatschap, het samen op acquisitie gaan of in zijn rol als schaduwmanager in een opdracht.

Zelf heeft Jan Maurits een tiental stevige interim-opdrachten uitgevoerd. Hij zocht die uitdaging op en kon ervan genieten. Geen zee was hem te hoog.
Grenzen stellen vormde daarbij geen probleem. Wist hij in zijn opdracht in het publieke domein in Rotterdam de klippen te omzeilen, in Amsterdam, toeval of niet, gaf hij zijn opdracht weloverwogen terug. Als geen ander kon Jan Maurits bij een organisatie het lek boven water krijgen en deze vervolgens in rustig vaarwater brengen. Met betrekking tot zijn eigen gezondheid is dat helaas niet gelukt, hoezeer wij hem dat gunden. Op deze laatste reis is hij op zee gebleven…”

Met het overlijden van Jan Maurits verliezen we een markant, integer en inspirerend mens.