'Millennial board helpt bedrijven bij transitie'

GOVERNANCE INNOVATIE

Philippe Smit, partner van Custom Management Interim Directeuren, pleit voor een millennial board om meer feeling te houden met de nieuwe digitaal onderlegde en maatschappijbewuste generatie. Een soort schaduw-raad van commissarissen. ‘Wie het gedrag van millennials onderschat of negeert, pleegt commerciële en maatschappelijke zelfmoord, zeker in de samenleving na corona.’ Zorg dus voor een sidekick of een ‘millennialfluisteraar’.

'Millennial board helpt bedrijven bij transitie'

Waarom moeten bedrijven een millennial board overwegen?

‘Kijk naar de cijfers. In Nederland is 20 procent van de bevolking millennial. Dat zijn 3,5 miljoen mensen. We hebben te maken met de hoogst opgeleide generatie ooit. Mensen met een frisse kijk op de wereld. Het zijn niet alleen consumenten, ze werken ook in je organisatie. Binnen zeven jaar zal 75 procent van de arbeidspopulatie uit millennials bestaan. Deze generatie heeft totaal andere ideeën. Ze zijn bijvoorbeeld veel minder met geld bezig en ze hechten meer waarde aan purpose-gedreven organisaties. Zes van de tien mensen onder de dertig jaar wil het maatschappelijk herstel na de coronacrisis aangrijpen voor een herstructurering van de economie om beter het hoofd te bieden aan mondiale uitdagingen als sociale ongelijkheid en klimaatverandering, aldus onderzoek van BBMG, een Amerikaans bureau voor branding en social impact. Je moet in alle geledingen van de organisatie aansluiting met deze maatschappelijke trends zien te vinden. Niet alleen in marketing, maar juist in de gehele aansturing van je organisatie.’

En er zitten nog te weinig young boys (en girls) in het old boys network?

‘Dat vind ik echt wel een soort puzzel. Als je naar raden van commissarissen en toezicht kijkt, zie je daarin vaak een stereotype generatie zitten. Dat heeft een reden. Je wilt in een toezichthoudende raad mensen die vlieguren hebben gemaakt. Mensen die complexiteit aan den lijve hebben ervaren en het geheel kunnen overzien. Jonge mensen missen die vlieguren en zijn daardoor misschien te impulsief. Aan de andere kant hebben millennials als digital natives vaak wel veel ervaring met het gebruik van social media en ontwikkelingen als datamanagement, artificial intelligence en bijvoorbeeld agile werken. Ze zijn ook vaak meer maatschappijbewust, zoals gezegd. Als raden van commissarissen en toezicht die specifieke kennis, ervaring en andere blik ontberen, lopen ze het gevaar dat ze de connectie met de externe omgeving en de digitale wereld verliezen. Dat ze niet exact weten wat daar speelt. Naast de ervaring van ‘oude rotten’ willen organisaties dus wellicht ook graag kunnen beschikken over de ervaringsdeskundigheid en maatschappelijke antenne van jongere generaties. Een millennial board kan dan een mooie oplossing zijn. Dat is dan geen officiële RvC of RvT, maar een soort schaduwclub om te toetsen of het gedrag van de organisatie aansluit op een nieuwe tijd. Voorgenomen besluiten zou je bijvoorbeeld eerst langs zo’n millennial board kunnen laten gaan. Millennials zijn overigens magistraal in netwerken, maar dan wel op een andere manier dan het netwerk van de old boys.’

Zijn bestaande boards te conservatief?

‘Je zou er een discipline aan moeten toevoegen. Eén die aansluit bij de buitenwereld. Dat kan prima met zo’n millennial board. Het kan ook door mentoring. Door aan een commissaris bijvoorbeeld een jong iemand te koppelen. Hoe dan ook: maak millennials onderdeel van je governancehygiëne. Of in modern jargon: zorg voor een sidekick of een “millennialfluisteraar”. Lees het boek The Medici Effect. Deze oude vermogende Italiaanse familie haalde mensen uit allerlei geledingen van de samenleving binnen. Architecten, wetenschappers, filosofen. Ze kwamen met originele ideeën en verrassende invalshoeken. Wijsheid van vroeger, zo zou je millennial boards ook in moeten zetten.’

Wat zijn de kenmerken van millennials?

‘Trendadviesbureau TrendsActive doet al jaren onderzoek naar sociaal-culturele trends en kijkt daarbij in het bijzonder naar hoe generaties denken en handelen. De formatieve jaren - tussen het 12e en 24e levensjaar - zijn van groot belang. Tijdens die formatieve jaren hebben millennials veel digitale tech omarmd. Het is voor hen normaal om zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving. Digital first-denken zit hun in het bloed. Soms kijken ze meer naar hun scherm dan naar hun omgeving. Daarnaast zijn ze opgegroeid in online sociale netwerken, waarin iedereen dezelfde mogelijkheid heeft om iets toe te voegen en om kennis en kunde te delen. De persoon met de relevantste bijdrage krijgt de meeste likes, credits en shares. Het is een meritocratische omgeving, in tegenstelling tot de hiërarchische omgeving van een raad van bestuur. Het maakt dat deze generatie gemakkelijk tutoyeert en ver afstaat van de sigarenrokende prototypische toezichthouders. Dit wordt versterkt doordat millennials veel aandacht hebben gehad tijdens hun opvoeding. Kleine gezinnen, veel inspraak. Die achtergrond heeft van hen onderhandelaars gemaakt. Ze hebben altijd dingen gehoord als: als je het wilt, kan het, wees lekker jezelf, en: als je maar gelukkig bent.’

Zijn millennials verwend, zoals je vaak hoort?

‘Natuurlijk hebben ze een grote mond. Ze komen uit een onderhandelingshuishouden en zijn gewend om hun stem te laten horen. En ze zijn opgegroeid in welstand. Maar ze hebben ook 9/11, de war on terror, de financiële crisis en klimaatverandering meegemaakt en nu de coronacrisis. Daartegenover staan veel positieve progressieve veranderingen, zoals de eerste Afro-Amerikaanse president van de Verenigde Staten en inmiddels de eerste vrouwelijke vicepresident. Millennials zijn over het algemeen optimistisch over het veranderen van de wereld. Daarbij kijken ze verder dan de financiële balans: heeft het bedrijf ook iets toegevoegd aan de wereld? Daar vraagt deze tijd om, want bedrijven worden steeds minder vertrouwd. Millennials kijken niet alleen naar wat het bedrijf voor zichzelf en zijn aandeelhouders doet, maar vooral ook wat het voor de wereld en andere stakeholders doet.’

Is er met millennials een betere generatie opgestaan?

‘We moeten millennials ook weer niet idealiseren. Ze zijn soms wat naïef en wel heel erg expressief. Daarbij heeft hun wereldbeeld flinke deuken opgelopen, de afgelopen jaren. Het leven blijkt soms minder maakbaar te zijn, dan gedacht. Je ziet onder deze groep ook een bovengemiddeld percentage burn-outs. Dat is mede een gevolg van de druk die veel millennials ervaren door de prestatiemaatschappij waarin ze zijn opgegroeid, de invloed van sociale media en de hoge eisen die bedrijven aan hen stellen. Managers kunnen daaraan tegenwicht bieden door het creëren van een veilige cultuur, waarin mensen fouten mogen maken en zich kwetsbaar kunnen opstellen. Organisaties moeten zich dus bewuster worden van de millennial-problematiek, meer moeite doen om hun psyche doorgronden en hun taal leren spreken. Alleen dan kunnen ze de juiste sturing geven aan deze even beloftevolle als kwetsbare groep medewerkers. Ook daarvoor kan een millennial board waardevolle input geven.’

Dit is een geactualiseerde versie van een eerder in Governance Update verschenen artikel.