E-paper: Andere tijden, andere organisatie: ander bestuur en andere raad?

Over diversiteit in de RvC of RvA, en de rol als aanjager voor maatschappelijke ontwikkeling en duurzaamheid van het familiebedrijf.

E-paper: Andere tijden, andere organisatie: ander bestuur en andere raad?

Ook familiebedrijven staan voor de uitdaging om met hun tijd mee te gaan, buiten naar binnen te halen en zichzelf steeds opnieuw te blijven uitvinden. Dat bleek afgelopen november duidelijk tijdens de commissarissenbijeenkomst georganiseerd door Custom Management en MESA family business consultants. Diversiteit in brede zin speelt een belangrijke rol in die transformatie: niet alleen qua geslacht, maar ook qua leeftijd, achtergrond, expertise, ervaring en onafhankelijkheid van geest.

Bekijk hier de paper