E-paper: Corporate Governancecode - Ook voor het familiebedrijf nieuw?

Hebben familiebedrijven een governancecode nodig voor goed bestuur, langetermijnwaardecreatie, cultuur en gedrag? Daarvoor blijkt geen draagvlak tijdens het negende seminar van Custom Management Interim Directeuren en MESA family business consultants. Wel kunnen bestuurders en commissarissen vaker het gesprek met elkaar aangaan over normen en waarden binnen het familiebedrijf.

E-paper: Corporate Governancecode - Ook voor het familiebedrijf nieuw?

De centrale thema’s cultuur en langetermijnwaardecreatie bieden daarvoor interessante aanknopingspunten, volgens Herman Hovestad. ‘De code komt in het natuurlijke domein van familiebedrijven, maar kan tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het hanteren van de juiste businessprincipes en best practices door datzelfde familiebedrijf.’

Bekijk hier de paper