'Soms is er jarenlang niet naar mensen geluisterd’

INTERVIEW
Peter van den Bent, nieuwe vennoot van Custom Management

Op jonge leeftijd sleutelde Peter van den Bent aan brommers, nu sleutelt hij als nieuwe vennoot van Custom Management aan bedrijven. Zijn visie op interim-management: ‘Het gaat in organisaties altijd fout op processen, middelen of mensen. Die eerste twee kun je doorgronden op basis van feiten en cijfers, maar in mensen moet je je echt verdiepen.’

'Soms is er jarenlang niet naar mensen geluisterd’

Laarzen aan en naar buiten: de fabriek in, of de werf op. Het is typerend voor de stijl van Peter van den Bent. ‘Als je achter je bureau blijft zitten, hoor je niet wat de mensen beweegt en wat hen bezighoudt. Daar kom je alleen achter als je met ze in gesprek gaat.’ Die managementwijsheid past hij al zijn hele werkzame leven toe: sinds kort als interim-manager, daarvoor in directiefuncties bij vooral technische bedrijven.

Leven in de breedte

De passie voor techniek zat er al vroeg in: ‘Op jonge leeftijd sleutelde ik al aan brommers’, aldus Van den Bent. ‘Ik wilde weten hoe de motor in elkaar zat. Die wil om te weten hoe dingen werken, heb ik nog steeds.’ De keuze voor TU Delft lag dan ook voor de hand (later nog gevolgd door een MBA). Na zijn dienstplicht begon Van den Bent zijn loopbaan bij Mars. Hij ontwikkelde zich er al snel in de breedte: naast finance, trok hij ook klussen op het gebied van marketing, sales en productie naar zich toe. ‘Ik wilde graag zelf dingen aansturen.’ Die insteek was bepalend voor zijn verdere loopbaan bij bedrijven als Heijmans, Stork, Econosto en Eriks. Hij leidde er strategische herstructureringen, reorganisaties en cultuurveranderingen, stroomlijnde processen, deed acquisities, integreerde bedrijven en volvoerde een rebranding-operatie. In totaal heeft Van den Bent zo’n vijftien jaar directie-ervaring bij middelgrote, internationaal actieve bedrijven in verschillende sectoren.

Je bent meer een generalist dan een specialist?

‘Ik ben breed georiënteerd en geïnteresseerd: in mensen, bedrijven, de wereld. Ik ben altijd op zoek naar kansen, uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Ik ben niet het type om van negen tot vijf achter mijn bureau te zitten en op de winkel te passen, dan ga ik me vervelen. Ik wil ook altijd nieuwe dingen leren. Toen ik als directeur veel met inkoop te maken had, ben ik een opleiding op dat gebied gaan doen. Zat ik daar tussen de inkoopmanagers. Maar ik leerde daardoor veel over hoe inkoopmanagers denken. Zelf heb ik als directeur ook veel aan de andere kant van de tafel gezeten. Dus die ervaring kon ik op mijn beurt weer inbrengen. Ik heb ook een commissarissenopleiding gevolgd om beter inzicht te krijgen in het toezicht houden op organisaties. Die brede oriëntatie en leergierigheid beperkt zich niet tot mijn werk, maar strekt zich ook uit tot mijn privéleven. Zo ben ik onlangs aan een cursus Spaans begonnen. Gewoon, omdat ik het leuk vind om me een nieuwe taal eigen te maken.’

De overstap naar interim-management is een nieuwe uitdaging. Wat trekt je aan in de positie van interim-directeur?

‘Ik liep al jaren rond met de gedachte om de stap naar interim-management te zetten. Als je veel leidinggevende ervaring hebt opgedaan, is het een logische stap om die ervaring op een gegeven moment te gaan overdragen en mensen en organisaties te gaan coachen. In het begin van je carrière leer je vooral, later in je carrière kun je die kennis en ervaring teruggeven. Dat is een natuurlijke cyclus. Ik wilde ook graag gaan ondernemen. Dus toen ik de kans kreeg om een familiebedrijf als zelfstandig interim-directeur bij te staan, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Het interim-bestaan beviel me goed, dus vervolgens heb ik me bij Custom Management aangesloten.’

Waarom koos je voor Custom Management?

‘Ik wil graag kennis en ervaring uitwisselen en mijn netwerk delen en vergroten. Verder hecht ik veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit. De manier van werken van Custom Management sluit daar precies op aan. Custom Management werkt ook niet met een kaartenbak, zoals veel andere bureaus voor interim-management, maar met een hechte kring vennoten. Dat spreekt me aan en het staat bovendien borg voor de geleverde kwaliteit. Wij nemen een klus bijvoorbeeld alleen aan als we er de mensen met de juiste expertise voor hebben. Custom Management werkt verder met schaduwmanagers, met wie je als interim-directeur kunt sparren. Een collega-vennoot denkt op de achtergrond met je mee. Je kunt dilemma’s delen, of oplossingen toetsen. Dat kan leiden tot nieuwe en zeer bruikbare inzichten. Je profiteert tijdens interim-opdrachten dus van aanvullende kennis, ervaring en netwerken. Die samenwerking draagt in grote mate bij aan een succesvolle afronding van de soms zeer complexe opdrachten.’

Welke toegevoegde waarde kan een interim-manager bieden?

‘Sommige operaties hebben tijdelijk behoefte aan vreemde ogen die kunnen dwingen en specialistische kennis om problemen efficiënt op te lossen. Je hebt als interim-manager daadkracht, doelgerichtheid, structuur en snelheid nodig om de vinger op de zere plek te leggen en de impasse te doorbeken. Maar je moet ook behendig zijn in het doorbreken van wantrouwen en het creëren van draagvlak: alle belangen van stakeholders goed op elkaar afstemmen en mensen meekrijgen in de dingen die moeten gebeuren.’

Welke stijl hanteer je daarbij?

‘Ik probeer als leider altijd een aanstekelijk enthousiasme op de organisatie over te brengen, waarbij ik veelvuldig gebruikmaak van humor. Ik investeer ook veel tijd in mensen. Het gaat in organisaties altijd fout op processen, middelen of mensen. Die eerste twee kun je makkelijk doorgronden op basis van feiten en cijfers, maar in mensen moet je je echt verdiepen. Hun vertrouwen winnen door de juiste vragen te stellen: wat zijn hun grootste zorgen en welke oplossingen hebben ze daar zelf voor? Soms is er jarenlang niet naar die mensen geluisterd. Tijdens een veranderingstraject word je ook altijd verrast door mensen. Degenen van wie je hoge verwachtingen had, vallen soms tegen. Anderen die onopvallend hun werk deden, omdat hun inbreng nooit op waarde werd geschat, blijken ineens een geweldige bijdrage te kunnen leveren. Bij Stork bijvoorbeeld hebben we een dienstverlenend proces rond de materieeldienst kunnen opzetten met de mensen die jarenlang op projecten gewerkt hadden. Ze mochten dan versleten knieën hebben, maar ze wisten precies waaraan de klant behoefte had. Het geeft me grote voldoening om me samen met de medewerkers sterk te maken voor een gemeenschappelijk doel. Als interim-directeur ben je daarbij sturend, maar ook dienend aan de mensen. Ik geloof ook in het principe van wederkerigheid: soms neem je iets van de organisatie en de medewerkers, maar je geeft er ook iets voor terug.’

Wat doe je in je vrije tijd?

‘Ik rijd motor, een BMW R1200GS. Daarin komt mijn liefde voor techniek samen met het grote gevoel van vrijheid dat je als motorrijder ervaart. Verder vind ik golf een waanzinnig mooie sport. Bij golf word je enorm met jezelf geconfronteerd, je kunt niemand anders de schuld geven van die verkeerd geslagen bal. Ik heb ook een vliegbrevet, dat ik tien jaar geldig heb gehouden door voldoende vlieguren te maken. Duiken mag ik ook graag doen: ik heb een drie-sters duikbrevet en al zo’n 200 duiken gemaakt. Ook hierin zie je mijn brede interesse terug, net als in mijn werkende bestaan. Ik vind te veel leuk om me op één ding te richten. Bovendien kan ik ook hier mijn kennis overdragen. Mijn prachtige vrouw Nicole en ik hebben vier kinderen. Onze zoon wilde graag piloot worden. Daar kon ik hem met mijn vliegervaring mooi bij helpen.’