Seminars Custom Management i.s.m. MESA fbc

LUSTRUMBIJEENKOMST VOOR DE COMMISSARIS IN HET FAMILIEBEDRIJF

Tijdens de tiende bijeenkomst voor commissarissen van familiebedrijven op 16 november 2017 hebben we met elkaar ‘teruggekeken om vooruit te kunnen kijken’. Welke lessen waren er te trekken uit de seminars die MESA family business consultants en Custom Management Interim Directeuren de afgelopen vijf jaar organiseerden voor het toezicht in de toekomst?

Seminars Custom Management i.s.m. MESA fbc

Het complete verslag van deze tweede lustrumbijeenkomst kunt u hier lezen.

De bijeenkomst stond in het teken van de vraag of familiecommissarissen toeschouwer of deelnemer zijn bij alle ontwikkelingen waarmee het bedrijf, de eigenaren en de familie worden geconfronteerd. Deze ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van de bredere maatschappelijke context en opvattingen over goed bestuur, die beide sterk aan verandering onderhevig zijn. Dat leidde tot een boeiende discussie en het openhartig uitwisselen van ervaringen. Mede door de zeer actieve inbreng van alle aanwezigen en de positieve reacties en feedback van diverse deelnemers, hebben ook wij als organisatoren de bijeenkomst als een hoogtepunt ervaren.
Zo sleutelen we met elkaar aan het verbeteren van de commissarisbijdrage in het familiebedrijf!

Het tweede lustrum vormt in onze ogen een mooie aanleiding om na te denken over het vervolg. Een van de initiatieven die MESA binnenkort lanceert is een zogenoemde ‘Governance Maturity Scan’. U zult hier van hen weldra meer over horen.

Verder vinden we het tijd om u te verrassen met een andere opzet, met ‘wendbare’ verbetermogelijkheden en interessante thema’s. Daarop zijn we nog druk aan het broeden. Alle input van u is daarbij meer dan welkom!

Wij hopen u bij een volgende gelegenheid weer te ontmoeten!