Pleidooi voor een millennial board

TOEZICHT-INNOVATIE

Philippe Smit pleit voor een millennial board om meer feeling te houden met de nieuwe generatie. Een soort schaduw-RvC. ‘Wie het gedrag van millennials onderschat of negeert, pleegt commerciële zelfmoord.’ Zorg dus voor een 'side kick' of een millennial fluisteraar.

Pleidooi voor een millennial board

Kennen we internationaal al millennial boards?

‘Het is een relatief nieuw fenomeen. Onder andere Deloitte en Accor Hotels hebben er al één. In de serieuze vakbladen zie je ook wel wat artikelen over millennialboards verschijnen. Forbes schreef er bijvoorbeeld over. Maar we staan echt aan het begin van een mogelijke nieuwe trend. Veel Nederlandse voorbeelden zijn er in elk geval niet. Dan komen we vaak niet veel verder dan de gebruikelijke klankbordgroepen.’

Waarom moeten bedrijven een millennial board overwegen?

‘Kijk naar de cijfers. In Nederland is 20 procent van de bevolking millennial. Dat zijn 3,5 miljoen mensen. We hebben te maken met de hoogst opgeleide generatie ooit. Mensen met een frisse kijk op de wereld. Het zijn niet alleen consumenten, ze werken ook in je organisatie. Binnen tien jaar zal 75 procent van de arbeidspopulatie uit millennials bestaan. Deze generatie heeft totaal andere ideeën. Ze zijn bijvoorbeeld veel minder met geld bezig. Je moet in alle geledingen aansluiting zien te vinden. Niet alleen in marketing, maar juist in de gehele aansturing van je organisatie.’

En er zitten nog te weinig young boys (en girls) in het old boys network?

‘Dat vind ik echt wel een soort van puzzel. Als je naar toezichthouders kijkt, zie je daar vaak een stereotype generatie in zitten. Dat heeft een reden. Je wilt in een toezichthoudende raad mensen die vlieguren hebben gemaakt. Mensen die complexiteit aan den lijve hebben ondervonden en het geheel kunnen overzien. Jonge mensen missen die vlieguren en zijn misschien daardoor te impulsief. Tegelijkertijd betekent het dat raden van commissarissen en toezicht het gevaar lopen dat ze de connectie met de buitenwereld missen. Dat ze niet exact weten wat daar speelt. Een millennial board kan dan een mooie oplossing zijn. Dat is dan geen officiële RvC of RvT maar een soort schaduwclub om te toetsen of je organisatie aansluit bij een nieuwe tijd. Voorgenomen besluiten zou je bijvoorbeeld langs zo'n millennial board kunnen laten gaan. Millennials zijn overigens magistraal in netwerken, maar dan wel op een andere manier dan het netwerk van de old boys.’

Zijn bestaande boards te conservatief?

‘Je zou er een discipline aan toe moeten voegen. Eén die aansluit bij de buitenwereld. Dat kan prima met zo'n millennial board. Het kan ook door mentoring. Door aan een commissaris bijvoorbeeld een jong iemand te koppelen. Hoe dan ook: maak millennials onderdeel van je governance hygiëne. Of in modern jargon: zorg voor een “side kick” of een “millennial fluisteraar”. Lees het boek The Medici Effect. Deze oude vermogende Italiaanse familie haalde mensen uit allerlei geledingen binnen: architecten, wetenschappers, filosofen. Ze kwamen met originele ideeën en verrassende invalshoeken. Wijsheid van vroeger, zo zou je millennial boards ook in moeten zetten.’

Wat zijn de kenmerken van de millennials?

‘TrendsActive doet al jaren onderzoek naar sociaal culturele trends en kijken daarbij in het bijzonder naar hoe generaties denken en handelen. Tijdens hun formatieve jaren (tussen hun 12e en 24e levensjaar) hebben millennials veel digitale technologie omarmd. Het is voor millennials normaal om zich aan te passen aan veranderingen. Digital first-denken zit hen in het bloed. Soms kijken ze meer naar hun scherm dan naar hun omgeving. Daarnaast zijn ze opgegroeid in (online sociale) netwerken waarin iedereen dezelfde mogelijkheid heeft om iets toe te voegen. Iets om te delen. Kennis, kunde, et cetera. De persoon met de grootste bijdrage krijgt de meeste likes, credits, shares. Het is meritocratisch, in tegenstelling tot de hiërarchische omgeving van een RvB. Het maakt ze tutoyerend, niet sigarenrokend. Dit wordt versterkt doordat ze veel aandacht hebben gehad tijdens hun opvoeding. Kleine gezinnen. Veel inspraak. Dit maakt ze onderhandelaars. Altijd gehoord dat als ze het willen, dat het kan. Lekker jezelf zijn. Als je maar gelukkig bent. Dus natuurlijk hebben ze een grote mond. Ze komen uit een onderhandelingshuishouden en zijn gewend om hun stem te laten horen. Ze hebben ook 9/11, de war on terror, de financiële crises en klimaatverandering meegemaakt. Maar ook veel positieve progressieve veranderingen zoals een eerste Afro-Amerikaanse president. Millennials zijn optimistisch over het veranderen van de wereld. Daarbij kijken ze verder dan de financiële balans: heeft het bedrijf ook iets toegevoegd aan de wereld? Daar vraagt deze tijd om, want bedrijven worden steeds minder vertrouwd. Millennials kijken naar wat het bedrijf voor zichzelf en zijn aandeelhouders doet, maar vooral ook wat het voor de wereld en andere stakeholders doet. Maar idealiseer millennials ook weer niet. Ze zijn soms wat naïef en wel heel erg expressief.’

 

Dit artikel is ook gepubliceerd in Governance Update.