Uitgevoerde interim-opdrachten

Bij een goed georganiseerde toeleverancier voor de olie- en gasindustrie staan het resultaat en de liquiditeit onder druk. Een gevolg van het gebrek aan gestructureerd overleg en tijdige signalering van negatieve ontwikkelingen in de performance. Bovendien staat de directie te veel op afstand van de operatie.

Een succesvolle startup loopt zich vast in het eigen succes. De snelle ontwikkeling heeft geleid tot groeistuipen, die door de gehele organisatie voelbaar zijn. Door een aantal tegenvallers gaan mensen voorzichtiger opereren, wat ten koste gaat van het ondernemerschap.

Startup helpen bij kanaliseren groei
Gecontroleerde doorstart retailbedrijf: willen, kunnen en doen

Een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie kampt met financiële problemen als gevolg van een nieuw financieringsstelsel. De instelling heeft een liquiditeitstekort. Een heldere koers ontbreekt. Bovendien zijn de medewerkers niet resultaatgericht en is hun productiviteit laag.

Een wereldmarktleider in machinesystemen - zeventig jaar geleden begonnen als eenmanszaak - is financieel gezond en succesvol. Er wordt zelfs een recordomzet en -ebitda geboekt. Het vóórblijven van de oprukkende concurrentie vraagt om continue productontwikkeling en een steeds kortere time-to-market.

Een business unit van een publieke organisatie voor duurzaam afvalbeheer presteert suboptimaal door het ontbreken van een zakelijke cultuur en efficiënte samenwerking tussen locaties, afdelingen en medewerkers. Een gemeenschappelijk gedragen doel ontbreekt, net als een goede afbakening van taken en verantwoordelijkheden en heldere KPI’s.

We zijn bedreven in het oplossen van crises en conflicten, changemanagement, het doorvoeren van bezuinigingsoperaties, reorganisaties of strategische heroriëntaties en het ondersteunen van familiebedrijven bij opvolgingsproblematiek en continuïteitsvraagstukken. Verder zijn we gespecialiseerd in het vlot trekken van vastgelopen, uitdagende projecten.