Uitgevoerde interim-opdrachten

Bij een goedlopend bedrijf met groei-ambitie in gespecialiseerde en private gezondheidszorg moet de centralistische aansturing vanuit het hoofdkantoor worden gekanteld naar de regio om snel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en het gedrag van de klant.

Springplank voor groei en expansie
Net op tijd: familiebedrijf gered van faillissement

Bij een goed georganiseerde toeleverancier voor de olie- en gasindustrie staan het resultaat en de liquiditeit onder druk. Een gevolg van het gebrek aan gestructureerd overleg en tijdige signalering van negatieve ontwikkelingen in de performance. Bovendien staat de directie te veel op afstand van de operatie.

Een succesvolle startup loopt zich vast in het eigen succes. De snelle ontwikkeling heeft geleid tot groeistuipen, die door de gehele organisatie voelbaar zijn. Door een aantal tegenvallers gaan mensen voorzichtiger opereren, wat ten koste gaat van het ondernemerschap.

Startup helpen bij kanaliseren groei

We zijn bedreven in het oplossen van crises en conflicten, changemanagement, het doorvoeren van bezuinigingsoperaties, reorganisaties of strategische heroriëntaties en het ondersteunen van familiebedrijven bij opvolgingsproblematiek en continuïteitsvraagstukken. Verder zijn we gespecialiseerd in het vlot trekken van vastgelopen, uitdagende projecten.