Simultaan schaken onder grote tijdsdruk

Situatieschets

Een coöperatie bevindt zich in zwaar weer en is feitelijk failliet. De organisatie heeft problemen met het uitzetten van een heldere koers, als gevolg van een uiteenlopende visie over de richting waarin de organisatie zich moet ontwikkelen door een grote diversiteit aan stakeholders. De impact van de organisatie op de ledengroepen en de markt is groot.

Opdracht

De aangestelde interim-bestuurder van Custom Management en het eveneens aangestelde lid van de raad van toezicht krijgen de volgende opdracht mee: voorkom een faillissement, herstructureer de organisatie, vernieuw de coöperatieve structuur en aanpak en maak de organisatie toekomstbestendig.

Aanpak/Oplossing

Al na acht werkdagen stelt de interim-bestuurder een eerste diagnose, op basis van 22 (samenhangende) probleemfactoren. Dit overzicht van en inzicht in de belangrijkste oorzaken leidt tot directe en gerichte actie: het uitstel van het faillissement wordt veilig gesteld, de directie wordt op non-actief gesteld en er wordt voortvarend begonnen met de turnaround.

De interim-bestuurder stelt prioriteiten en schetst een toekomstperspectief om herfinanciering mogelijk te maken. Hij brengt de diversiteit aan stakeholders terug door een gerichtheid op de overeenkomsten van de coöperatieve doelgroepen en het elimineren van de verschillen. De organisatie wordt geherstructureerd. Daarbij wordt vooral ingezet op een verbetering van de werkwijze, ter ondersteuning en bewijsvoering van het geschetste toekomstperspectief.

Vervolgens start de interim-directeur de onderhandelingen voor herfinanciering, in drie fases. Om de acute financiële nood te lenigen, bedenkt hij fase 0: het creëren van tijdelijke financiering om ruimte en tijd te winnen voor een structurele oplossing. Uiteindelijk wordt de herfinanciering volledig gerealiseerd. Bovendien worden nieuwe grote klanten met een langetermijnperspectief geworven.

Ook de overige acties van de interim-bestuurder kunnen worden afgevinkt: nieuwe organisatie en werkwijze ingeregeld, nieuwe directeur geworven en samenstelling raad van toezicht aangepast. Plus: vernieuwing coöperatieve structuur doorgevoerd, inclusief nieuwe visie ontwikkeld. Tot slot: veel aandacht besteed aan het bij elkaar brengen van de schragende partijen die samen het draagvlak van de organisatie versterken.

Resultaat (in woorden van opdrachtgever):

‘“Goed voelen” diende omgezet te worden naar goed gefundeerde plannen met heldere en financieel gezonde structuren. De interim-bestuurder van Custom Management is een mensenmens, met de scherpte en efficiëntie van een goed bestuurder. Ik heb enorme waardering voor zijn doorzettingsvermogen en het bereikte resultaat. Ik zal onze discussies en zijn efficiëntie missen.

De interim-bestuurder van Custom Management heeft een organisatie in financieel zwaar weer een nieuwe start laten maken. Onder grote tijdsdruk is financieel schoon schip gemaakt. Bovendien is een nieuwe organisatie opgebouwd die financieel op eigen benen kan staan. Ook is de basis gelegd voor een hernieuwd samenwerkingsverband tussen de coöperatiedoelgroepen.

De interim-bestuurder gaf hierbij leiding aan een proces dat in verschillende arena's tegelijk plaatsvond: lokale en provinciale politiek en bestuur, de beroepsgroep, betrokken kennisinstellingen en bedrijven, subsidiegevers en zakelijke partners. Kortom: de interim-bestuurder moest tempo maken in een wereld van eigenzinnige mensen met uiteenlopende rationaliteiten. Daar is hij goed in geslaagd.’