Verbouwen met de winkel open

Situatieschets

Bij een brancheorganisatie is sprake van een vertrouwensbreuk tussen het bestuur en het management. Dat heeft interne repercussies: de medewerkers op het hoofdkantoor kampen met een motivatiecrisis. Verder is de samenwerking binnen het internationale kantorennetwerk gebrekkig en zijn de IT-systemen verouderd.

Intern is de brancheorganisatie dus ernstig verzwakt, terwijl de externe omstandigheden juist vragen om kordaat handelen: het ledenaantal loopt zorgwekkend snel terug.

Opdracht

De interim-executive director moet het vertrouwen tussen bestuur en management herstellen en de interne problemen oplossen. De prioriteiten daarbij: ontwerp en inrichting van de operationele aansturing, reorganisatie van het internationale kantorennetwerk en versimpeling van de juridische structuur. Tot slot moet de interim-executive director zorgen voor continuïteit door zijn eigen opvolger te selecteren.

Aanpak/Oplossing

Het is verbouwen met de winkel open. Naast het crisismanagement, moeten de lopende activiteiten van de brancheorganisatie gewoon doorgang vinden, zoals het managen van de jaarlijkse wereldwijde conferentie (8.000 deelnemers), het organiseren van een tentoonstelling (10.000 m2), het verzorgen van tientallen trainingen en het uitbrengen van publicaties.

Tussen de bedrijven door start de interim-executive director een programma voor de herijking van de missie en de visie. Een mooie gelegenheid voor het doorbreken van de vertrouwenscrisis tussen bestuur en management, door beide intensief te betrekken bij deze strategische exercitie. Ook introduceert de interim-bestuurder een model voor de operationele aansturing. Daarnaast ontwerpt en implementeert hij interne processen voor het internationale kantorennetwerk.  

Verder laat hij een HR-scan uitvoeren om de kwaliteit van medewerkers en processen in kaart te brengen en te verbeteren en start hij een project om de bedrijfskritische IT-systemen te vervangen en nieuwe leveranciers te selecteren. Voorts bedenkt hij een intern competitiespel om de motivatie een impuls te geven. Tot slot richt hij een werving- en selectieproces in voor het zoeken naar een opvolger en helpt hij deze te selecteren.

Resultaat

Bij de verbouwing zijn alle zwakke punten rigoureus aangepakt. De verhoudingen tussen bestuur en management zijn verbeterd, de motivatie is weer op peil en de problemen in de aansturing, het internationale netwerk en de IT-legacy zijn opgelost.

De interne gerichtheid van de brancheorganisatie kan ingeruild worden voor de broodnodige externe focus: het terugdringen van het ledenverlies.