Bedrijfsonderdeel klaarmaken voor verzelfstandiging

Situatieschets

Een van de bedrijfsonderdelen van een multinational in de chemische sector draait met verlies. Het   productenportfolio (commodities in plaats van branding en specifieke toepassingen voor de B-to-B-markt) past niet meer in de strategie van de moederorganisatie. Desinvestering is gewenst. Complicerende factor: commercie en onderzoek zijn verweven met andere bedrijfsonderdelen.

Opdracht

De opdracht aan de interim-directeur is helder: bedrijfsonderdeel weer winstgevend maken, ontvlechten en klaar maken voor verkoop.

Aanpak/Oplossing

De eerste prioriteit is het formuleren van een eigen identiteit en een nieuwe commerciële strategie voor het te verzelfstandigen bedrijfsonderdeel.

Van daaruit neemt de interim-directeur de volgende stappen op weg naar een nieuwe toekomst: hij zet eigen afdelingen op voor commercie en onderzoek, laat operatie en commercie beter op elkaar aansluiten, bouwt nieuwe teams en start een lean verbeterprogramma.

Bovenal zorgt hij voor herstel van de vechtlust en voor nieuw elan bij de medewerkers. Tot slot treft hij de concrete voorbereidingen voor de verkoop van het bedrijfsonderdeel.

Resultaat

Het bedrijfsonderdeel is weer winstgevend en klaar om op eigen benen te staan. Kort na afronding van de opdracht is de organisatie verzelfstandigd door verkoop aan een private equity-investeerder. Inmiddels is er zelfs weer sprake van groei.