Vastgelopen organisatie vlot trekken

Situatieschets

Een detailhandelsbedrijf heeft een zware periode achter de rug en staat nog onder toezicht van de bank. Er begint weer groei te komen, maar professionalisering is noodzakelijk om het herstel door te zetten.

Zo kenmerkt de organisatiestructuur zich door een groot aantal afdelingen. Dat brengt veel overdrachtsmomenten met zich mee, waardoor processen niet soepel verlopen. Deze hectiek leidt tot veel druk bij het personeel en onnodige kosten door slechte afstemming en communicatie.

Opdracht

De opdracht is het doorlichten van de organisatiestructuur, plus het in kaart brengen van de processen en het stroomlijnen en optimaliseren van vastgelopen processen.

Daarnaast moet de interim-directeur een nieuwe organisatiestructuur voorstellen en deze doorvoeren. Ook moeten de competenties van de MT-leden gescreend worden.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur begint met het winnen van het vertrouwen van het MT en het overige personeel door  het voeren van gesprekken en veel contact met de werkvloer. Samen met de eigen observaties geeft dat een goed inzicht in de problematiek en de rol daarbij van de organisatiestructuur en de competenties van de afdelingshoofden.

Tegelijkertijd moet de vennoot zich intensief bezighouden met het aansturen van de eigenaar, die de processen regelmatig verstoort door buiten de normale rapportagelijnen en communicatielijnen om te handelen.

Resultaat

De vennoot heeft een nieuwe lean organisatiestructuur ingevoerd. Verder heeft hij mensen met de juiste competenties aangenomen. Ook heeft hij in kaart gebracht welke kritische processen aangepast moeten worden en de noodzakelijke veranderingen in gang gezet bij de verantwoordelijke managers.

Daarmee is een stevige basis gelegd voor het voorzichtige herstel van de groei en het verder uitbouwen daarvan in de toekomst.