Klassieke turnaround herstelt groei

Situatieschets

De aandeelhouders van een detailhandelsbedrijf gaan voor opportunistische groei, mede ‘genoodzaakt’ door zware financiële lasten. Er wordt gestuurd op omzet en niet op marge. Dat wordt de onderneming bijna fataal.

Opdracht

De afdeling Bijzonder Beheer van de bank eist de aanstelling van een interim-bestuurder. Deze krijgt de opdracht om de haalbaarheid van een turnaround  te onderzoeken en deze te helpen doorvoeren.

Aanpak/Oplossing

De interim-bestuurder moet eerst het wantrouwen van de directeur-grootaandeelhouder zien weg te nemen. Als dat is gelukt, neemt hij de turnaround samen met de dga voortvarend ter hand.

Resultaat

Het verander­management leidt tot een aanzienlijke verbetering van de marge en een forse kostenreductie. Het gevolg: een krachtig herstel van de winstgevendheid. En passant is een aantal slepende zaken opgelost. Inmiddels is de organisatie weg bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank en heeft de directie de zaak weer onder controle. De weg naar verdere groei is ingezet.