Familiebedrijf heeft weer een ziel

Situatieschets

Na een periode van ongebreidelde groei, raakt een familiebedrijf in de automotive sector volledig gedesoriënteerd als het economisch tij keert. Het management heeft geen realistische kijk op de economische ontwikkeling en de situatie waarin het bedrijf verkeert.

Bovendien ontbreekt een goede structuur: het bedrijf vormt een eilandenrijk en wordt beheerst door onderling wantrouwen. Het management is volstrekt ‘los van de organisatie’ komen te staan en voortdurend bezig met brandjes blussen. Er wordt gemanaged, niet geleid. Mét de familie - die zich zeven jaar eerder naar de achtergrond heeft begeven - lijkt de ziel uit het bedrijf te zijn verdwenen.

Opdracht

De opdracht voor Custom Management valt uiteen in twee delen.

Aanvankelijk: als gedelegeerd commissaris directe ondersteuning bieden aan de directie en een diepgaande analyse van de situatie maken.

Vervolgens: als CEO het bedrijf weer in goede banen leiden en perspectief bieden voor een gezonde toekomst.

Aanpak/Oplossing

De interim-bestuurder neemt vrijwel onmiddellijk afscheid van de gehele managementlaag onder de directie. Hij haalt de familieaandeelhouder na zeven jaar terug in de directie. Dat heeft een positief effect op alle stakeholders, maar brengt ook het gevaar van managen op de achteruitkijkspiegel met zich mee. Daarom wordt het verdienmodel geherdefinieerd, de operationele organisatie aangescherpt en nieuwe focus aangebracht.

Ondertussen blijft scherp aan de wind zeilen noodzakelijk door de aanhoudende crisis, de zeer penibele financiële situatie, de opgelopen technische achterstand en de terughoudende opstelling van de kapitaalverschaffers.

Ook de continuïteit in leiderschap moet worden veiliggesteld. De interim-bestuurder neemt de volgende generatie in de familie op in de directie. Familieopvolging was nooit gepland, de interim-bestuurder werkt de onvoorbereide opvolger dan ook gedegen in. Na een jaar draagt hij het leiderschap over.

Resultaat

Het familiebedrijf heeft inmiddels weer vaste grond onder de voeten. Vrijwel alle bedrijfsfuncties zijn opnieuw gedefinieerd en geherstructureerd. Het businessmodel is aangepast en de cultuur van ondernemerschap is terug: snelheid van handelen en durven beslissen staan weer voorop. Ook het (onderlinge) vertrouwen is hersteld. Met de familie is ook de ziel in het bedrijf teruggekeerd.

De opdrachtgever:

‘De interim-directeur heeft in zeer lastige tijden de juiste maatregelen genomen. Daardoor is het bedrijf in de lucht gebleven. Zonder Custom Management was het bedrijf niet meer in familiehanden geweest, als het al overeind was gebleven. Nu kan het bedrijf weer bouwen aan een gezonde toekomst.’