Continuïteit familiebedrijf veiliggesteld

Situatieschets

Een handelsonderneming met deels eigen productie kampt met teruglopende omzet en marges. De ontwikkeling van de liquiditeit is zorgwekkend. Het familiebedrijf is sterk afhankelijk van één Europese producent en daarmee kwetsbaar. Bovendien wordt de productie onvoldoende professioneel aangestuurd en ontbreekt adequate managementinformatie.

De directeur-grootaandeelhouder is niet in staat om het tij te keren: hij zit tegen een burn-out aan en wil zich weer meer kunnen richten op zijn passie: de handel.

Opdracht

De primaire opdracht aan de interim-directeur: ontwikkel een heldere toekomstvisie en een actieplan om de continuïteit te waarborgen.

Onderdeel daarvan is het (her)inrichten van de supply chain, het reduceren van de afhankelijkheid, een efficiëntere inrichting van de productiefaciliteit en het bepalen van KPI’s en de noodzakelijke managementinformatie.

Daarnaast moet de interim-directeur ondersteuning bieden bij de herfinanciering van het bedrijf en de coaching van de dga.

Aanpak/Oplossing

Op basis van een quickscan, stelt de interim-directeur een door het management gedragen toekomstvisie op, met de bijbehorende acties. Hij vindt nieuwe producenten in het Verre Oosten en stuurt strak op een betere marge en een lager voorraadniveau.

Daarnaast richt hij de productiefaciliteiten opnieuw in op basis van de lean-methodiek. Ook stelt hij managementinformatie op voor de korte termijn, met een voorstel om in de toekomst over te gaan op enterprise resource planning (ERP): een ICT-systeem dat alle processen van een onderneming geïntegreerd ondersteunt. Verder zorgt hij voor herfinanciering van de onderneming bij de bank.

Resultaat

De continuïteit van de onderneming is veiliggesteld. Bovendien is het bedrijf minder kwetsbaar door het afbouwen van de afhankelijkheid van die ene producent en heeft het meer vlees op de botten door de ruimere marges en het verstandiger voorraadbeheer. Door de betere managementinformatie kan bovendien sneller bijgestuurd worden.

Ook heeft de interim-directeur productiecompetentie aan het managementteam toegevoegd, waardoor de dga zich weer meer kan richten op de handel: het onderhouden van relaties met leveranciers en klanten.

De opdracht is inmiddels afgerond. De vennoot fungeert echter nog steeds als adviseur van de onderneming en de dga.