Laatste reddingspoging voor Free Record Shop

Situatieschets

Free Record Shop is ruim veertig jaar na de oprichting door Hans Breukhoven in zwaar weer terechtgekomen. De winkelketen voor de verkoop van cd’s, dvd’s en games gaat gebukt onder structurele veranderingen in de markt door de digitalisering. Daardoor komen de onderliggende problemen van de onderneming, zoals gebrek aan visie, zwak management en de afwezigheid van goede managementinformatiesystemen, pijnlijk aan de oppervlakte.

Opdracht

Custom Management moet de directie versterken en de organisatie in veilig vaarwater loodsen. In de praktijk betekent dat het afbouwen van de organisatie, rekening houdend met de looptijd van de huurcontracten, maar vooral: het formuleren van een antwoord op de veranderde marktomstandigheden.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur past de topstructuur aan en richt de administratieve organisatie en managementinformatie opnieuw in. Verder wordt door middel van een pilotstore gewerkt aan een aanscherping van verdienmodel en concept: met shop-in-shop, internet en het zogenoemde full facing, om de winkels een nette, strak georganiseerde en goed bevoorrade uitstraling te geven.

Resultaat

De ingrepen van de interim-directeur komen helaas te laat. De bank en de kredietverzekeraars zijn niet langer bereid om de onderneming te financieren: een doorstart blijkt de enige uitweg. Het onderdeel Gamemania wordt zelfstandig verkocht en Free Record Shop maakt een doorstart met aanmerkelijk minder winkels.