Reddingspoging voor familiebedrijf

Situatieschets

De directie van familiebedrijf Thieme Grafimedia functioneert niet naar behoren. De bank is niet langer bereid te financieren en de onderneming dreigt in het ravijn te storten.

Ook de overnamemachine stokt in het slechte economisch klimaat. Daarmee komt de debiteurenfinanciering op de tocht te staan. Bovendien worden aan de achterkant geen kostenvoordelen behaald door een gebrekkige integratie van de acquisities.

In opdracht van de raad van commissarissen wordt een quickscan gedaan. Deze vormt aanleiding voor het aanstellen van een interim-ceo.

Opdracht

De interim-ceo krijgt de volgende opdracht mee: probeer het tij te keren, de continuïteit te borgen en het vertrouwen bij alle stakeholders te herstellen in een dalende markt.

Aanpak/Oplossing

De interim-ceo richt een nieuw besturingsmodel in qua vorm en bemensing, om grip te krijgen op een complexe organisatie met veel vennootschappen: hij kantelt de organisatie.

Naast kostenreductie en aanscherping van het verdienmodel stelt hij de liquiditeit centraal. Dat heeft immers eerste prioriteit voor andere stappen gezet kunnen worden.

Resultaat

Via een kapitaalinjectie door een private equity-investeerder probeert de interim-ceo de bank te bewegen om door te financieren. Dat mislukt echter jammerlijk. De familieonderneming stort helaas alsnog in het ravijn.