Emoties rond opvolgingsproces in goede banen geleid

Situatieschets

De oprichters van een familiebedrijf lopen tegen de grenzen van hun eigen kunnen aan. Het bedrijf is veertig jaar geleden begonnen als eenmanszaak en sindsdien succesvol uitgebouwd tot een internationaal actieve organisatie die via verticale integratie dominant aanwezig is in de keten en daarbij de hoogste kwaliteitsnormen hanteert.

Door een aantal slechte jaren komt het bedrijf echter terecht bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank. De directie blijkt niet meegegroeid met de tijd. Daardoor hapert de aansturing van de organisatie, zeker in lastige tijden. Beide oprichters zijn 60+. Hun zoon heeft geen ambitie om zijn ouders op te volgen en bezit daarvoor ook niet de capaciteiten.

Opdracht

Custom Management voert een quickscan uit om het bedrijf goed in beeld te krijgen en vervolgens sturing te kunnen geven aan het verbetertraject. Dat behelst de omzetting van een eenmanszaak naar een bv-structuur, het tekenen van een duidelijk organogram en het vastleggen van taken en bevoegdheden, plus het verbeteren van de maandelijkse rapportages en het financiële beheer.

Het lastigste onderdeel van de opdracht: het bespreekbaar maken van de opvolgingsproblematiek en het bepalen van de juiste koers daarin.

Aanpak/Oplossing

In nauw overleg met de oprichters - die de organisatie nog steeds nadrukkelijk zelf aansturen – zet de interim-bestuurder een aantal stappen.

De eenmanszaak wordt omgezet in een bv-structuur, waardoor het familievermogen beter wordt afgeschermd en de onderneming beter verkoopbaar is.

Ook brengt de interim-directeur duidelijkheid in de organisatie door de functionele lijnen scherper neer te zetten en de aansturing door het managementteam te structureren. Zo wordt er voortaan wekelijks planmatig overlegd. Bovendien wordt een gedetailleerde maandelijkse financiële rapportage met een resultaats- en liquiditeitsprognose ingevoerd.

De functie van bedrijfsmanager wordt uitgebreid door het overhevelen van taken van de oprichter, die gefaseerd terugtreedt. Tot slot stelt de interim-bestuurder een informatiememorandum op voor mogelijk geïnteresseerde overnamekandidaten van het bedrijf.

Resultaat

De continuïteit van een mooi familiebedrijf met een succesvolle historie is veiliggesteld. De organisatie is geprofessionaliseerd en klaar voor overdracht aan een nieuwe eigenaar.

Het allerbelangrijkst is echter dat de interim-directeur de opvolgingsproblematiek bespreekbaar heeft gemaakt en een splitsing heeft aangebracht tussen de onderneming en het familievermogen. Bij dit alles heeft hij de emoties van de oprichters in goede banen weten te leiden.