Gedesoriënteerde divisie wordt geoliede machine

Situatieschets

Bij een internationale machinebouwer concentreert een van de twee divisiedirecteuren zich volledig op de technische ontwikkeling. Hij laat de organisatie zonder operationele sturing en controle grote projecten aannemen en uitvoeren. Dat leidt tot desoriëntatie en grote verliezen. Uiteindelijk ontheft het bedrijf de divisiedirecteur uit zijn functie.

Opdracht

De interim-directeur van Custom Management moet als overbrugging fungeren, tot een opvolger is gevonden. Hij moet de aansturing van de divisie op zich nemen en de verliesgevende projecten in goede banen leiden.

Parallel daaraan moet de organisatie worden gekanteld van een werkmaatschappij naar een matrixorganisatie, om de invoering van een nieuw ERP-systeem mogelijk te maken.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur neemt de aansturing van de divisie over en installeert een projectstructuur om lopende projecten onder controle te krijgen. Daarbij zet hij het bestaande team in, maar identificeert hij ook al in een vroegtijdig stadium een mogelijke interne opvolger, die hij een spilfunctie laat vervullen.

Tegelijkertijd legt de interim-directeur grote nadruk op de risicoanalyse en kwaliteit van nieuwe opdrachten, door persoonlijke deelname aan het acquisitieproces en het kritisch implementeren van bestaande richtlijnen. Daardoor wordt de marge van projecten in de voorcalculatie snel weer op het oude peil gebracht.

Als de operationele zaken onder controle zijn, concentreert de interim-directeur zich op de inrichting van de nieuwe matrix-organisatie. Na het stellen van eenduidige randvoorwaarden, mobiliseert hij de organisatie om een nieuwe procesarchitectuur te ontwikkelen, passend bij de gekozen nieuwe operationele en financiële besturingsprincipes. De interim-directeur zelf treedt daarbij op als initiator, procesbewaker en soms als scheidsrechter.

Tot slot wordt de basis gelegd voor een nieuwe salesstrategie, met als kernbegrippen: focus, segmentering en herhaalde inzet van ontwikkelde oplossingen. Deze aanpak vormt jaren later nog steeds het hart van de commerciële strategie.

Resultaat

In slechts drie maanden tijd heeft de interim-directeur de gedesoriënteerde divisie weer richting gegeven: verlieslijdende projecten zijn onder controle gebracht en nieuwe probleemprojecten voorkomen door meer aandacht voor risicoanalyse en marge in het acquisitieproces. Ook wordt een robuuste basis voor de toekomst gelegd met de inrichting van een matrixorganisatie en de formulering van een nieuwe salesstrategie. Tot slot heeft de interim-directeur gezorgd dat een interne opvolger het stokje van hem kan overnemen.