Winstherstel en verkooprijp maken IT-bedrijf

Situatieschets

Een leverancier van hardware voor de industriële sector lijdt aanhoudend verlies. Een forse investering in een nieuwe generatie producten leidt niet tot de gewenste groei. Bovendien kampt de ontwikkeling van andere nieuwe producten met een structurele vertraging. Een en ander vertaalt zich in ontevreden klanten en een hoge debiteurenstand.

Het moederbedrijf stelt een ultimatum: als de gang van zaken niet snel verbetert, zal een interim-directeur worden ingeschakeld om de hardwareleverancier rijp te maken voor verkoop. Dat scenario blijkt uiteindelijk onvermijdelijk.

Opdracht

De primaire opdracht die de interim-directeur meekrijgt, is het op korte termijn herstellen van de winstgevendheid en het innen van uitstaande debiteuren. Ook moet de interim-directeur prioriteiten bepalen voor de ontwikkelactiviteiten en de marktintroductie van de nieuwe generatie producten begeleiden. Tot slot moet hij geschikte overnamekandidaten selecteren en de onderhandelingen voeren over de verkoop van de organisatie.

Aanpak/Oplossing

Het recept van de interim-directeur luidt als volgt: definieer heldere doelstellingen én reken medewerkers daarop af. Roer er één gemeenschappelijke agenda voor software development doorheen. Voeg er een personele reorganisatie aan toe en creëer voldoende sense of urgency voor de pit. Maak af met een flinke scheut persoonlijke aandacht voor ontevreden klanten.

Resultaat

Binnen 6 maanden zijn kostenbesparing en herstel van de winstgevendheid gerealiseerd en is meer dan 75 procent van de uitstaande debiteuren geïnd. Bovendien is een nieuw product marktrijp gemaakt en wordt dit gefaseerd geïnstalleerd op de IT-systemen van het volledige klantenbestand.

De hardwareleverancier heeft zich bovendien succesvol getransformeerd in een dienstverlener van SaaS-oplossingen (waarbij de klant de software via het internet benadert). Vervolgens worden de aandelen verkocht aan een beursgenoteerd bedrijf.