Herfinanciering regelen en vertrouwensbreuk lijmen

Situatieschets

Een technologiebedrijf lijdt verlies, ondanks de forse investering in een nieuwe productlijn. Het bedrijf wil zich transformeren van een projectorganisatie in een productontwikkelaar, maar slaagt daar niet in.

Bovendien blijken de producten onbetrouwbaar en is er sprake van een torenhoge achterstand bij het verhelpen van de technische problemen. Dat leidt tot een vertrouwensbreuk bij de launching customer.

Het disfunctionele managementteam is niet in staat om het tijd te keren. Er is nog slechts voor zes maanden liquiditeit om het bedrijf overeind te houden en is geen zicht op omzet of financiering.

Opdracht

De vennoot moet als chairman of the board vooral een verbindende rol spelen en in- en externe stakeholders aan boord houden. Dat moet leiden tot herstel van het geschade vertrouwen van launching customer en kapitaalverstrekkers en behoud van het vertrouwen bij raad van commissarissen, klanten en toeleveranciers.

In eigen huis moet de chairman inspireren en motiveren en de leden van het management samensmeden tot een hecht team. Daarnaast moet hij kostenbesparende maatregelen realiseren. Dat moet de basis vormen voor zijn onderhandelingen over een plan voor herfinanciering.

Aanpak/Oplossing

Na zijn aantreden als chairman, stelt de vennoot direct een wendbaar transitieteam samen van - persoonlijk geselecteerde - medewerkers uit alle gelederen.

Verder brengt hij focus aan door het maken van heldere keuzes in bedrijfsactiviteiten, ontwikkeling (op één productlijn) en verkoopactiviteiten (concentratie op klanten binnen de EU). Productiewerkzaamheden worden uitbesteed en de managementstructuur versoberd.

De chairman pakt ook de onderhandelingen over de herfinanciering van de onderneming (meer dan 10 miljoen euro) voortvarend op.

Resultaat

Uiteindelijk krijgt de interim-chairman het benodigde kapitaal bij elkaar door:

  1. de overdracht van intellectueel eigendom
  2. de storting van aandeelhouders
  3. de verkoop van een tweejarig project.

Daarmee heeft hij een faillissement weten af te wenden. De organisatie heeft tot eind 2018 voldoende middelen om zich staande te houden en de continuïteit op de lange termijn veilig te stellen.