Groeitherapie voor privékliniek

Situatieschets

Een private kliniek voor psychiatrie is nog maar anderhalf jaar in bedrijf en groeit zeer snel. Het businessmodel klopt, maar de organisatie kan de groei niet bijbenen: de aansturing is nog te veel ad hoc, de procedures zijn te weinig geformaliseerd. Ook de financiering is een probleem, omdat met zorgverzekeraars geen contracten kunnen worden afgesloten.

Bovendien heeft de personele bezetting niet het juiste niveau om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om de stap naar de volgende fase in de ontwikkeling van het bedrijf te kunnen zetten.

Opdracht

De interim-directeur krijgt de opdracht mee om de organisatie op alle fronten te versterken en te professionaliseren. In concreto: een goed organigram, heldere procedures, systemen en processen en een kwalitatief goede bezetting. Dat moet de basis vormen voor het afsluiten van zorgcontracten en een robuuste financiering.

Aanpak/oplossing

Alles wordt op de schop genomen: de interim-directeur richt de organisatie opnieuw in, zorgt voor een goede inbedding van alle belangrijke verantwoordelijkheden in formele procedures en processen en ontwikkelt een nieuw besturingsconcept om de regie te houden.

Verder verbetert de interim-directeur de productiviteit en brengt ze met opleidingen en aannamebeleid de kwaliteit van het personeelsbestand naar het vereiste niveau. Ook betrekt ze de zorgverzekeraars bij de kliniek om reserve en scepsis weg te nemen en de weg vrij te maken voor het afsluiten van contracten. Tot slot regelt de interim-directeur haar eigen opvolging: ze helpt bij het aanstellen van een nieuwe directie.

Resultaat

Als de interim-directeur afscheid neemt, heeft de organisatie een duidelijke structuur, zijn alle processen optimaal geborgd, is het personeel op sterkte in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht en hebben zorgverzekeraars voldoende vertrouwen voor contractering. De organisatie is klaar om het succesvolle businessmodel verder uit te rollen en de snelle groei te managen.