Groeistuipen helpen beheersen

Situatieschets

Een instelling voor psychiatrische jeugdzorg kampt met groeistuipen. De instelling is nog maar een jaar geleden opgericht en groeit harder dan de organisatie aan kan.

Zo moet de organisatie alle productie voor het komende jaar voorfinancieren. Het krediet van de bank blijkt daarvoor niet toereikend. Andere investeerders durven het evenmin aan om de jonge instelling kapitaal te verstrekken.

Opdracht

De opdracht aan de interim-directeur is een noodkreet: voorkom een faillissement of help bij een doorstart.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur verkent eerst de mogelijkheden voor herfinanciering. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, vraagt ze surseance aan.

De bewindvoerder vraagt direct daarna het faillissement aan. De interim-directeur probeert vervolgens de organisatie bij elkaar te houden, zodat overname door een derde partij tot de mogelijkheden behoort.

Resultaat

Uiteindelijk is het gelukt om de prille organisatie onder te brengen bij een overnemende partij. De werkgelegenheid wordt grotendeels behouden. Onder een nieuwe eigenaar kan de snelle groei beter worden beheerst, waarmee de continuïteit is veiliggesteld.