Huzarenstukje bij sociale werkvoorziening

Situatieschets

Promen, een organisatie voor sociale werkvoorziening (1.800 medewerkers in de SW, 130 medewerkers in staf en leiding) kampt met grote financiƫle en organisatorische problemen.

Daardoor komen bestuur en wethouders van de deelnemende gemeenten onder druk te staan (er is bij de organisatie sprake van verlengd lokaal bestuur, waarbij verschillende gemeenten samenwerken in het publiek domein via een financieel vestzak/broekzak-principe). Bovendien is er veel onrust in het bedrijf en krijgt de samenwerking tussen de gemeenten een slecht imago.

Een ingrijpende herstructurering is onvermijdelijk. Daarnaast moet de organisatie worden klaargemaakt voor het opvangen van de gevolgen van nieuwe wetgeving, die zal leiden tot subsidiedaling. Dat dreigt de tekorten verder te doen oplopen.

Opdracht

De interim-bestuurder moet het bedrijf in een tijd van politieke en maatschappelijke turbulentie door middel van een herstructurering klaar maken voor de toekomst en in evenwicht brengen met de behoefte van de aandeelhouders, waaronder het realiseren van een verantwoord financieel resultaat. Dat vereist een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

Aanpak/Oplossing

De interim-bestuurder saneert in totaal voor 4,2 miljoen euro aan kosten. Verder voert ze de Prince II-projectstructuur in voor kostprijsverlaging en kwaliteitsverbetering, een belangrijke succesfactor. Ook vervangt ze het volledige managementteam en neemt ze afscheid van overtollige medewerkers en middelen.

Het bij elkaar krijgen van de reorganisatiegelden is een huzarenstukje, doordat de overheid na de val van het kabinet de toegezegde gelden terugtrekt. Met tact en geduld weet de interim-bestuurder andere financieringsbronnen aan te boren.

Resultaat

In slechts 20 maanden tijd zijn alle financiƫle en organisatorische problemen opgelost. De gestelde doelen zijn ruimschoots behaald. Het bedrijf heeft het jaar financieel positief afgesloten met een aanvaardbare kleine winst, waardoor de gemeentelijke bijdrage sterk kon worden teruggebracht. Met de kostensanering kon ook de terugval in inkomsten door subsidieverlaging worden opgevangen.