Startup helpen bij kanaliseren groei

Situatieschets

Een succesvolle startup loopt zich vast in het eigen succes. De snelle ontwikkeling heeft geleid tot groeistuipen, die door de gehele organisatie voelbaar zijn. Door een aantal tegenvallers gaan mensen voorzichtiger opereren, wat ten koste gaat van het ondernemerschap.

Bovendien ontbeert het bedrijf de juiste procedures, competenties en specifieke managementervaring: veel mensen zitten niet op de juiste plek of hebben onvoldoende afgebakende functies. Ook zijn de meeste leveranciers niet fit to stretch.

Het zittende management heeft echter moeite om afscheid te nemen van medewerkers en zakenrelaties van het eerste uur, vanuit een sterk loyaliteitsgevoel.

Opdracht

De opdracht voor de interim-directeur is het doorvoeren van een klassieke turnaround voor een betere marktpositie en resultaatverbetering.

De veranderaanpak moet zich richten op een herijking van de strategie, het doorlichten van de processen (financieel, operationeel, marketing & sales en HRM), het herinrichten van de organisatie en de invoering van management & control.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur helpt de startup de oprichterscultuur en pioniersmentaliteit te ontstijgen. Niet belast door het verleden, maakt ze kordaat een einde aan relaties met medewerkers of leveranciers die het succes in de weg staan en wijst ze mensen op hun verantwoordelijkheden.

Daarnaast professionaliseert ze de organisatie door het stroomlijnen van de processen en het binnenhalen van de juiste competenties.

Resultaat

Er is een nieuwe organisatievorm geïmplementeerd, de processen zijn verbeterd, de kosten verlaagd, mensen zitten op de juiste plek en er ligt een nieuwe strategie. Het bedrijf is ook weer winstgevend.

De interim-directeur heeft bovendien gezorgd voor een ervaren opvolger die het bedrijf naar de volgende fase in de levenscyclus kan tillen. De aandeelhouders zijn tevreden: het  bedrijf heeft weer een gezonde basis om krachtig verder te groeien.