Sense of urgency en resultaatgerichtheid creëren

Situatieschets

Bij een goed georganiseerde toeleverancier voor de olie- en gasindustrie staan het resultaat en de liquiditeit onder druk. Een gevolg van het gebrek aan gestructureerd overleg en tijdige signalering van negatieve ontwikkelingen in de performance. Bovendien staat de directie te veel op afstand van de operatie.

Opdracht

De opdracht voor de interim-directeur is helder: het doorlichten van de organisatie en het doorvoeren van verbeteringen in commerciële focus, margebeheersing en liquiditeitsplanning.

Aanpak/Oplossing

Een goed organigram is nog geen garantie voor succes op de lange termijn, zo blijkt. Zeker niet in een snel veranderende omgeving. Managers en medewerkers moeten in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk gebruikmaken van de aanwezige infrastructuur voor systematische samenwerking en overleg. Bovendien moeten ze oog hebben voor de gevolgen van hun handelen op het resultaat. Op haar beurt moet de directie daar strakker op sturen.

De interim-directeur scherpt de procedures voor resultaatbeheersing dan ook aan, met een wekelijks overleg van het managementteam en een gedetailleerde rapportage over commerciële acties, kostenbeheersing en liquiditeit. Ook voert hij een systematiek in voor het bewaken van de marge en de toegevoegde waarde bij de acceptatie van opdrachten. Tot slot verbetert hij de liquiditeit met een kapitaalinjectie door de aandeelhouders en financieringsruimte door bank en pandeigenaar.

Resultaat

De interim-directeur heeft zowel aan de top als in de rest van de organisatie sense of urgency en meer gevoel voor commercie en resultaatgerichtheid gecreëerd. Daarmee komt de organisatie voortaan niet opnieuw voor onaangename verrassingen in de performance te staan en kan eerder worden bijgestuurd.