Begeleiding overname en aanpassing governance

Situatieschets

Een verpleeg- en verzorgingstehuis staat voor een acuut probleem als de zorgverzekeraar het contract verbreekt met een van de onderdelen van de organisatie.

Opdracht

De interim-directeur krijgt een concrete opdracht mee: zoek een partij die de activiteiten kan overnemen en begeleid de overdracht. Zorg vervolgens voor een nieuw governancemodel voor de achtergebleven organisatie.

Aanpak/oplossing

De interim-directeur brengt allereerst de kansen en risico’s voor de overnemende partij in kaart, om zo een betere onderhandelingspositie te hebben. Vervolgens begeleidt ze de partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Daarna houdt ze zich bezig met de vraag naar een passende besturing van de achtergebleven organisatie. De omvang van het verpleeg- en verzorgingstehuis is sterk afgenomen door de afstoting van de activiteiten. De bestaande aansturing is daarmee niet meer in verhouding. De interim-directeur legt het bestuur een nieuwe governancemodel voor en presenteert een plan voor de doorvoering daarvan.

Resultaat

In vier maanden tijd is het organisatieonderdeel ondergebracht bij een derde partij. Het verpleeg- en verzorgingstehuis kan zich met een nieuw governancemodel op de overgebleven activiteiten en de toekomst richten.