Klassieke turnaround in de olie- en gasindustrie

Situatieschets

Een mondiaal dienstverlener voor de olie- en gasindustrie zit dik in de rode cijfers en ziet de reserves uitgeput raken na tien jaar lang hypergroei en riskante financiering. De grootste bleeder van het bedrijf bevindt zich in het Midden-Oosten. Uiteindelijk wordt het bedrijf onder curatele gesteld door een consortium van vijf banken.

Opdracht

Custom Management moet een einde maken aan de zware verliezen, de stabiliteit in de organisatie herstellen, de 3.000 aangeslagen medewerkers weer perspectief bieden en een gezonde groei bewerkstelligen.

Aanpak/Oplossing

Direct na aantreden zet de interim-regiodirecteur een klassieke turnaround in gang. Het hart van de operatie is een scherpe focus op projectbeheersing, veiligheidsbeleid en werkkapitaal. Ook het debiteurenbeleid wordt aangescherpt om te zorgen dat alle rekeningen - ook degene die al heel lang openstaan - snel worden betaald.

Verder worden personele keuzes gemaakt tussen ‘blijvers’ en ‘vertrekkers’. De interim-directeur communiceert veelvuldig en intensief met de medewerkers om dit proces goed te begeleiden en de motivatie bij de achterblijvers weer op peil te brengen. Ook het klantenbestand wordt onder de loep genomen: de grote ongedefinieerde groep klanten wordt teruggebracht naar een meer corporate portefeuille van beperktere omvang. 

Resultaat

De herstructurering werpt al snel zijn vruchten af. De bleeder in het Midden-Oosten wordt aangepakt, de resultaten verbeteren en de medewerkers krijgen er weer geloof in. Binnen een jaar is het bedrijf niet alleen stabiel, maar zelfs weer winstgevend. De toekomst lonkt, maar ditmaal is de groei van het bedrijf beheerst, net als het risicoprofiel.