Bestuurlijke crisis in 2 maanden opgelost

Situatieschets

Een woonzorgcentrum kent in drie jaar tijd maar liefst vijf wisselingen van het bestuur. De crises in de top van de organisatie hebben geleid tot stuurloosheid door een gebrek aan focus. Bovendien is het interne vertrouwen geschaad: het moreel is laag, cynisme regeert.

Opdracht

De interim-opdracht voor Custom Management is kort, maar krachtig: ontwikkel een nieuwe strategie en verbeter de interne verhoudingen, waaronder die met de ondernemingsraad.

Aanpak/Oplossing

De interim-bestuurder kiest voor intensieve samenwerking en overleg bij de wederopbouw van de organisatie na alle bestuurlijke crises. Ze ontwikkelt een nieuwe visie en strategie en doet dat in nauwe samenspraak met de nieuwe bestuurder die haar later zal opvolgen, de medewerkers en de ondernemingsraad.

Resultaat

Door alle interne stakeholders te betrekken bij het bepalen van de koers, normaliseren de interne verhoudingen en kan de nieuwe strategie op een breed draagvlak rekenen. Cynisme en wantrouwen maken plaats voor enthousiasme en vertrouwen bij de medewerkers. Er is weer rust en harmonie in de organisatie: niet alleen in de top, maar ook in de rest van de organisatie.