Zorginstelling ontzorgd

Situatieschets

Een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie kampt met financiële problemen als gevolg van een nieuw financieringsstelsel. De instelling heeft een liquiditeitstekort. Een heldere koers ontbreekt. Bovendien zijn de medewerkers niet resultaatgericht en is hun productiviteit laag.

De organisatie staat de komende jaren voor nog grotere veranderingen én bezuinigingen als gevolg van de overgang van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeenten.

Opdracht

De opdracht bestaat allereerst uit het aanbrengen van strategische focus, het vergroten van de productiviteit en het zorgen voor rendement en voldoende liquide middelen.

De interim-directeur moet verder de organisatie herstructureren en een cultuur creëren waarin de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en het behalen van resultaat centraal staan.

Aanpak/Oplossing

In het eerste halfjaar voert de interim-directeur een bezuinigingsronde uit. Ook brengt ze het Centraal Managementteam met twee derde in omvang terug.

Verder voert de interim-directeur een productiviteitsmonitor in, brengt ze focus aan en herziet ze het strategisch plan. Ook kiest ze voor een andere besturingsfilosofie en -concept door het verplatten van de organisatie.

Resultaat

De liquiditeit is aanzienlijk verbeterd: in de eerste fase door een deal met zorgverzekeraars en in de tweede termijn met een plan voor een sale- en leaseback constructie. Bovendien is de productiviteit van de medewerkers met 30 procent verbeterd.

Daarmee is de organisatie klaar voor de uitdagingen in de komende jaren.