Arjan Bijman

Creatief changemanager en behendig bruggenbouwer

Achtergrond en ervaring

Twintig jaar ervaring op het gebied van corporate finance en verandertrajecten. Vanuit die positie aan de bestuurstafel gezeten van grote en kleine ondernemingen, private equity en familiebedrijven, in een veelheid van sectoren en op verschillende posities in de waardeketen. Zeer bedreven in (internationale) veranderingsprocessen, herfinancieringen en begeleiding van beursgangen, fusies & overnames.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Verkrijgt door dialoog snel inzicht in de problemen van organisaties. Kiest trefzeker de juiste oplossing om weer groei en bloei te creëren. Paart oplossingsgerichtheid en creativiteit aan overtuigingskracht. Weet stakeholders te betrekken bij de nieuwe koers en perspectief te bieden, bruggen te bouwen en draagvlak voor verandering te creëren om gezamenlijk vastgestelde doelen te bereiken. Rots in de branding als het stormt.

Specialisaties en trackrecord

Doorkneed in complexe strategische veranderingsprocessen en de implementatie daarvan. Goed thuis in fusieprocessen en de bijbehorende dynamiek. Ervaren changemanager, die organisaties veilig door transities weet te leiden. Kan daarbij terugvallen op een holistische blik en putten uit een reservoir aan oplossingen door de brede ervaring in een dwarsdoorsnede van het bedrijfsleven. Is gewend te opereren met verschillende stakeholders en geroutineerd te schakelen in de driehoek ondernemer, aandeelhouder en bank.

Arjan Bijman

Referenties op aanvraag beschikbaar