Bart Hogendoorn

Resultaat- én mensgericht turnaroundmanager

Achtergrond en ervaring

Brede ervaring als algemeen directeur in de ICT-sector en de financiële dienstverlening, waaronder factoringbedrijf voor de zorgsector Famed. Vervulde ceo-rollen bij internationale, beursgenoteerde ondernemingen als SAP (Nederland), Ctac en HP (Nederland), maar is ook gewend te acteren in het mkb en een private equity-omgeving.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Daadkrachtig en resultaatgericht, met een sterke focus op klanten en medewerkers. Bekwaam bestuurder, maar zo nodig ook meewerkend voorman: met de voeten in de modder. Creëert betrokkenheid bij medewerkers met duidelijkheid over de strategie en ieders rol daarin. Gelooft in de kracht van heldere en goed gedoseerde communicatie. Weet een negatieve houding om te buigen in een positieve sfeer en attitude.

Specialisaties en trackrecord

Kerncompetenties: turnarounds en transformatie. Specifieke expertise: (her)definiëren en implementeren van (groei)strategieën, overnames, reorganisaties, operational excellence, klantgericht werken en het bouwen en ontwikkelen van managementteams.

Bart Hogendoorn

'Focus op resultaten en mensen gaat prima samen. Als interim directeur wil ik iedereen laten begrijpen waar het bedrijf naartoe wil, welke rol mensen daarin hebben en hoe belangrijk ze zijn. Het is bijna wonderlijk om te zien hoe snel een organisatie daardoor kan veranderen.’

Referenties op aanvraag beschikbaar