Casper van Leusden

Hands-on en doelgericht transitiemanager met diplomatieke gave

Achtergrond en ervaring

Ondernemende algemeen directeur/CEO met brede internationale ervaring. Actief en werkzaam geweest in de VS, Mexico, Noord-Afrika, China/India en Europa. Allround inzetbaar: beweegt zich soepel in verschillende culturen en industrieën. Voelt zich thuis in zowel handel als industrie. Vaardig in het managen en begeleiden van startups, doorstarts, overnames, joint ventures, turnarounds, spin-offs, carve-outs en verkoop van ondernemingen, met name in het familiebedrijf en de private equity-omgeving.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Kernwoorden: hands-on, ‘can do’-mentaliteit en gestructureerde aanpak. Credo: meten = weten. Paart een scherp analytisch vermogen aan creativiteit in het ontwikkelen van een langetermijnstrategie en het bedenken van onorthodoxe oplossingen. Ervaren diplomaat (géén polderaar), doorkneed in het creëren van draagvlak en doelgericht verander­management. Verbindend leider en transitiemanager. Communiceert gemakkelijk (in vier talen), met zowel aandeelhouders en board als naar de werkvloer.

Specialisaties en trackrecord

Gewend te werken in zeer complexe, uitdagende omstandigheden, crisissituaties en/of competitieve markten, met een grote diversiteit aan in- en externe stakeholders (medewerkers, ketenpartners, aandeelhouders en banken). Bedreven in het aanjagen en vervolgens beheerst managen van sterke groei, het doorvoeren van turnarounds en herstructureringen en het verkoop-klaar maken van ondernemingen. Overziet en stuurt het gehele waardecreatieproces aan: van strategie tot en met executie en optimalisatie bedrijfsvoering.

Casper van Leusden

‘Doortastend, hands-on en resultaatgericht ondernemen: samen met management en medewerkers een weg banen naar continue verbetering van operatie en marktpositie. Daar sta ik voor.’

Pregis - Leusden
FP International - Leusden
LKQ Corporation - Leusden
Continental Engines - Leusden
Platowood - Leusden
Vege motoren - Leusden
ATK Vege - Leusden

Referenties op aanvraag beschikbaar