Peter van den Bent

Ervaren CEO voor strategische vernieuwing en duurzame groei

Achtergrond en ervaring

Allround algemeen directeur met meer dan twintig jaar eindverantwoordelijke en bestuurlijke ervaring in dwarsdoorsnede van het bedrijfsleven: van technische dienstverlening en groothandel tot productieomgeving, in business-to-business (B2B) én business-to-consumer (B2C). Veelzijdig en universeel inzetbaar, met breed netwerk en referentiekader. Schakelt soepel van de ene naar de andere sector en binnen de keten, voelt zich zowel thuis in (internationale) corporate en familiebedrijven als ook private equity-deelnemingen. Kerncompetenties: oog voor new business, strategische flexibiliteit en slagkracht, aanjagen van groei (zowel autonoom als via M&A) en drijvende kracht achter herstructurering en operational excellence.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Paart analytisch vermogen aan daadkracht en resultaatgerichtheid. Vertaalt visie, strategie en groeiagenda in concreet actieplan. Weet als inspirerend leider management en medewerkers te enthousiasmeren en in beweging te krijgen. Leert organisaties te acteren op hoger ambitieniveau en zichzelf te blíjven aanpassen en ontwikkelen, anticiperend en flexibel inspelend op structurele verandering. Stuurt actief op toekomstbestendigheid en duurzame groei.

Specialisaties en trackrecord

Brede ervaring in het (her)definiëren en implementeren van (groei)strategieën, expansie en portfoliomanagement. Bedreven in het leiden van herstructureringen en complexe projecten. Vaardig in het formeren van effectieve managementteams en het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Sterke gerichtheid op het formuleren én het realiseren van strategische ambities via excellente executie en het bouwen van een doelgerichte organisatie.

Peter van den Bent

'Het parcours naar het behalen van ambitieuze doelstellingen leg je met elkaar af: als je mensen begrijpt, bij de hand neemt en het beste uit ze weet te halen, ga je samen de eindstreep over.'

Koninklijke Prins & Dingemanse - Bent
Snel Staal - Bent
Gerrits Recycling - Bent
Brand Energy - Bent
Harsco - Bent
Eriks - Bent
Econosto - Bent
Stork - Bent
Heijmans - Bent
Mars - Bent

Referenties op aanvraag beschikbaar