Siebe Sonnema

Bruggenbouwer met scherp oog voor resultaat

Achtergrond en ervaring

Brede ervaring als bestuurder en ondernemer in middelgrote, vooral industriële bedrijven. Goed thuis in het mkb in Nederland, maar ook in de rest van Europa en de Verenigde Staten. Doorkneed in het herstructureren en doorstarten van suboptimaal of slecht presterende bedrijven, zowel in de rol van chief restructuring officer (CRO), als van commissaris en toezichthouder.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Koppelt analytisch vermogen aan doortastendheid in problematische, spoedeisende situaties, met een scherp oog voor de te behalen resultaten. Beschikt over doorzettingsvermogen en werkkracht. Weet snel en trefzeker zijn weg te vinden in organisaties: met voldoende machtsbasis en natuurlijk gezag om tot groepsresultaten te komen. Verbindend leider: communicatief ingesteld en sterk in het opbouwen van werkrelaties, maar met inachtneming van gepaste distantie. Een bruggenbouwer, creatief in het doorbreken van patstellingen. Maakt optimaal gebruik van het momentum van ‘situationeel’, tijdelijk leiderschap, maar is zich ook bewust van de beperkingen.

Specialisaties en trackrecord

In de afgelopen twintig jaar uitgebreide specialistische ervaring opgedaan in reorganisaties en financiële herstructureringen: veelal in opdracht van banken, meermalen in samenwerking met curatoren. Ook bedreven in toezichthoudende rollen, met oog voor de balans tussen het belang van de vennootschap en de diverse stakeholders. Actief geëngageerd om de beginselen van corporate governance in werkbare vorm door te voeren.

Siebe Sonnema

‘Aimabel als het kan, kordaat als het moet.’

Referenties op aanvraag beschikbaar