Siety de Jager

Doorkneed in draagvlak creëren

Achtergrond en ervaring

Algemeen directeur met 25 jaar bestuurlijke ervaring in grote organisaties. Stevig geworteld in de zorgsector, in alle segmenten. Ook acterend als (voorzitter) raad van toezicht en als branche-ambassadeur.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Is in staat om in korte tijd een goed overzicht te krijgen van wat organisaties nodig hebben om weer te bloeien. Weet dit ook te delen met de stakeholders en draagvlak te creëren. Mobiliseert zo steun voor verandering en blijvende motivatie om gezamenlijk vastgestelde doelen te bereiken.

Specialisaties en trackrecord

Heeft ervaring met complexe strategie- en visieontwikkelingsprocessen en de implementatie daarvan, net als met fusieprocessen, turnaround/cultuuromslag en organisatieveranderingen in het kader van noodzakelijke transities. Zowel ervaring in profit- als non-profitorganisaties. Qua kennis en ervaring een mooie kruisbestuiving.

Siety de Jager

'Is er iets mooiers dan bevlogen medewerkers weer de ruimte geven en ervoor te zorgen dat zij hun passie kunnen waarmaken in een weer gezonde organisatie?'

Stichting IrisZorg - Jager
Vreedenhoff - Jager
Inovum - Jager
De Bascule - Jager
U Center - Jager
De Jutters - Jager
Behandelcentrum Heideheuvel - Jager

Referenties op aanvraag beschikbaar